Fistler ved morbus Crohn – årsag, hyppighed og behandling

Jakob Seidelin | Feb 2019 | Gastroenterologi |

Jakob Seidelin
overlæge, forskningslektor, dr.med.,
Gastroenheden,
Herlev Hospital

Morbus Crohn er en kronisk recidiverende tarmsygdom, der er kendetegnet ved transmural inflammation i tarmvæggen.1 Sygdommen er lige hyppig hos mænd og kvinder, opstår typisk tidligt i livet og har en stigende forekomst.2 Sygdommen kan, formentlig på grund af den transmurale inflammation, kompliceres med fisteldannelse. Fistler er kanaler fra tarmen til huden, til en anden del af mavetarmkanalen eller til andre organer.  Et meget citeret kohortestudie fra Frankrig, publiceret i 2002, viste, at patienter med morbus Crohn tidligt i sygdomsforløbet oftest har isoleret mucosainflammation (det vil sige luminal aktivitet), men at ca. to tredjedele af patienterne over en 20-årig periode vil udviklede absces- og fistelsygdom (det vil sige penetrerende sygdom).3  Nyere data fra perioden med biologisk behandling viser lavere tal, nemlig at 28,3% af alle patienterne i en kohorte, der fulgtes over 20 år, udviklede fistelsygdom.4 De epidemiologiske data for risiko for udvikling af fistler ved morbus Crohn er fra tertiære centre og meget usikre, men tendensen til progression over tid er karakteristisk for morbus Crohn og udtryk for degenerativ udvikling på linje med, hvad der ses ved andre immunbetingede sygdomme.5 Mere end halvdelen af patienterne med fistulerende morbus Crohn har fistler i perianalområdet, typisk fra den nederste del af colon eller rectum til perineum. Entero-enteriske fistler udgør omkring en fjerdedel, mens rektovaginale fistler ses hos ca. 10% af alle patienter med fistulerende morbus Crohn.6 Perianal morbus Crohn er forbundet med lav livskvalitet, øget risiko for depression og suici- daltanker.7 Trods usikkerheden i de epidemiologiske data er der altså ingen tvivl om, at fistler er en hyppig og for patienterne frygtet komplikation til morbus Crohn, som beslaglægger betydelige behandlingsressourcer i sundhedsvæsnet.8  Patogenese Mekanismerne bag fisteludvikling ved morbus Crohn er langt fra velundersøgte. Der er dog studier, som tyder på, at epitelial-mesenkymal transition (EMT) er medvirkende årsag til den initiale dannelse...