Stabilitet over tid af selv-forstyrrelser ved skizofreni-spektrum tilstande

Julie Nordgaard | Mar 2019 | Psykiatri |

Julie Nordgaard
overlæge, klinisk lektor,
Psykiatrisk Center Amager

Josef Parnas
professor,
Psykiatrisk Center Glostrup,
Center for Subjektivitetsforskning,
Københavns Universitet

Siden årtusindskiftet er der kommet tiltagende empirisk evidens for, at forstyrrelser i selvet er et kardinalt fænomen ved skizofreni-spektrum lidelser. Ideen er ikke ny, men kan findes i stort set alle fundamentale tekster om skizofreni.1-4  Hypotesen er, at en basal forstyrrelse af selvet er et grundlæggende og vedvarende træk hos personer med lidelser indenfor det skizofrene spektrum. Selv-forstyrrelser formodes at spille en afgørende rolle for udformningen af det kliniske billede, som forekommer ved lidelser indenfor det skizofrene spektrum.  Selv-forstyrrelser Selv-forstyrrelser er ikke-psykotiske oplevelsesmæssige fænomener, som skyldes at det ”minimale selv” bliver ustabilt eller oscillerende. Det minimale selv er den basale bevidsthedsstruktur, som gør, at vi oplever os selv som unikke selv-sammenfaldende subjekter, der handler og oplever med en tidslig vedvarende karakter og en kropslig forankring. Dette kaldes for førstepersonsperspektiv, hvilket vil sige, at alle mine oplevelser er mine og er ledsaget af en implicit fornemmelse af selv-nærvær.  Selv-forstyrrelser reflekterer en ændring i strukturen af bevidstheden og ikke et abnormt bevidsthedsindhold. Det kan vise sig på en række forskellige måder, for eksempel kan patienten opleve sig markant anderledes end andre - som kom hun fra en anden planet. Eller patienten kan opleve sine tanker som anonyme og kan blive usikker på, om det er vedkommendes egne tanker.  Selv-forstyrrelser viser sig i løbet af barndom eller ungdom og kan identificeres hos unge, som har høj risiko for at udvikle psykose5-7 og de forudsiger nye tilfælde af skizofreni-spektrum lidelser.6,8-12 Der er ikke sammenhæng mellem selv-forstyrrelser og IQ eller andre neurokognitive mål.13 Selv-forstyrrelser kan undersøges med ”Examination of Anomalous Self-Examination” (EASE),14 som er et semi-struktureret instrument. EASE blev udviklet i et europæisk samarbejde mellem psykiatri og filosofi af forskere fra Danmark, Norge og Tyskland. Forud for publikationen var gennemført en række dybdegående kvalitative interviews med patienter, som netop var diagnosticeret med skizofreni-spektrum lidelser, samt...