Apopleksipatienten med atrieflimren

Dapagliflozin og hjerte-kar-sygdom

Frederik Persson | Mar 2019 | Hjertesvigt Skolen | Almen praksis | Sygeplejersken | Apoteket |

Frederik Persson
seniorforsker, dr.med.,
Steno Diabetes Center

Blandt mange nyheder indenfor diabetesbehandling de senere år, har den nye klasse af lægemidler, der hedder SGLT2 (sodium glucose cotransporter 2) inhibitorer fået meget opmærksomhed.  Klassen af lægemidler adskiller sig ved at fungere ved en anden mekanisme end andre diabeteslægemidler, idet lægemidlet blokerer den reabsorberende glukosetransporter i nyrens proksimale tubuli, og derved opstår glukosuri med samtidigt fald i blodglukose. Udover glukosuri er det tydeligt, at der er andre gavnlige indirekte effekter på for eksempel blodtryk, vægt og nyrefunktion, men meget mangler endnu at blive klarlagt.  Når nye diabeteslægemidler registreres, kræver den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, at der gennemføres store endepunkts-studier, som først og fremmest skal dokumentere, at lægemidlerne ikke medfører øget kardiovaskulær risiko. Endepunktet, der bruges, er forekomst af en kombination af non-fatalt myokardieinfarkt, non-fatal stroke og kardiovaskulær død (såkaldt MACE).  DECLARE -TIMI58 studiet I november 2018 blev det tredje store randomiserede studie med SGLT2-hæmmere præsenteret og publiceret, det såkaldte DECLARE -TIMI58-studie5 med dapagliflozin. Efter at empagliflozin (EMPA-REG OUTCOME)6 og canagliflozin (CANVAS)3 har vist gavnlige effekter på henholdsvis MACE og (indlæggelse for) hjertesvigt, har DECLARE-TIMI 58 været ventet for at afklare, om den tredje SGLT2 hæmmer ligeledes har gavnlige effekter.  DECLARE-studiet adskiller sig fra de to tidligere, da populationen er markant anderledes end de tidligere to studiepopulationer. I EMPA-REG-studiet med empagliflozin (7020 deltagere) var det et kriterie, at deltagerne skulle have manifest hjerte-kar-sygdom - det vil sige tidligere myokardieinfarkt eller apopleksi. Dermed var der i det studie tale om en højrisikopopulation. CANVAS studiepopulationen (canagliflozin) var for to tredjedeles vedkommende bestående af samme højrisikopatienter (totalt antal deltagere 10.142).  Imidlertid består en gennemsnitlig population af patienter med type 2-diabetes i dansk almen praksis - hvor den største del af patienterne følges - kun af ca. 20% af patienter med manifest hjerte-kar-sygdom.4 Derfor er studiepopulationen i DECLARE interessant, da den i højere grad ligner...