Kaffe og type 2-diabetes – ny viden

Kjeld Hermansen, | Mar 2019 | Almen praksis | Sygeplejersken | Apoteket |

Kjeld Hermansen,
adjungeret professor, dr.med.,
Afdeling for Diabetes og
Hormonsygdomme,
Aarhus Universitetshospital,
Aarhus Universitet

Som Vidensråd for Forebyggelse omtaler i rapporten ”Kaffe, sundhed og sygdom” fra 2015, er kaffedrikning forbundet med en nedsat risiko for at udvikle type 2-diabetes.1  I gennemsnit drikker danskerne tre-fire kopper kaffe pr. dag. Der er lidt flere mænd (86% af alle mænd) end kvinder (76% af alle kvinder), som er kaffedrikkere.1 Der er et stigende forbrug af kaffe med alderen (op til 45-64 år), og det er generelt dem med den korteste uddannelse, der drikker mest kaffe.1 Grundet det store sundhedsproblem, som er forbundet med type 2-diabetes, er der en øget interesse for at finde forskellige kostrelaterede strategier til at forebygge type 2-diabetes, og kaffedrikning er en af dem. Kaffeforbruget og risiko for type 2-diabetes Carlström og Larsson2 har i et systematisk review og meta-analyse fra 2018 set på resultaterne fra en række prospektive epidemiologiske studier omfattende 1.185.210 personer, hvoraf 53.018 udviklede type 2-diabetes over 12,6 år (incidens af type 2-diabetes 4,5%).  De fandt, at der var 29% reduceret risiko for type 2-diabetes for dem med det højeste kaffeforbrug (et median forbrug på fem kopper kaffe pr. dag) sammenlignet med dem, der drak mindst (median forbrug 0 kopper kaffe pr. dag) (Relativ risiko: 0,71).2 For hver ekstra kop kaffe, man øger sit forbrug med, faldt risikoen for type 2-diabetes med 6%. Som det fremgår af figur 1, var der en tendens til en lidt mere udtalt effekt af kaffe hos kvinder end hos mænd, men forskellen i risikoen for type 2-diabetes var ikke statistisk signifikant. Den positive effekt af kaffe sås både for koffeinholdig og koffeinfri kaffe.2 Langt de fleste data stammer fra personer, der drak filterkaffe. De få tilgængelige data vedrørende ufiltreret kaffe (espresso, stempelkaffe, kogekaffe) tyder på, at også ufiltreret kaffe reducerer risikoen for type 2-diabetes.2 Der ses samme effekt for personer fra USA og Asien som...