Liraglutids effekt på kardiovaskulære hændelser ved type 2-diabetes og kronisk nyresygdom – resultater fra LEADER-studiet

Emilie Hein Zobel | Mar 2019 | Almen praksis | Sygeplejersken | Apoteket |

Emilie Hein Zobel
læge, ph.d.-studerende,
Steno Diabetes Center Copenhagen

Bernt Johan von Scholten
læge, dr.med.
Novo Nordisk

Type 2-diabetes og kronisk nyresygdom er tæt forbundet. Diabetisk nyresygdom er den mest almindelige årsag til kronisk nyresygdom og påvirker ≈ 40% af type 2-diabetespatienterne.1  I en nyligt publiceret artikel blev det påvist, at byrden af kronisk nyresygdom i USA i perioden 2002-2016 er steget i et markant højere tempo end andre ikke-smitsomme sygdomme. Stigningen var forbundet med øget metabolisk og diæt-relateret risiko, der manifesterede sig i øget sandsynlighed for død som følge af diabetisk nyresygdom, især blandt befolkningen i alderen 20-55 år.2 Det har længe været kendt, at patienter med diabetisk nyresygdom har en væsentligt forøget risiko for hjerte-kar-sygdom og dødelighed,1 og de fleste dør som følge af hjerte-kar-sygdom, inden de når terminalt nyresvigt eller har brug for dialyse.3,4  Såvel lav estimeret nyrefunktion (eGFR) som forekomsten af albuminuri kan prædiktere hjerte-kar- komplikationer som myokardieinfarkt, apopleksi eller død af hjerte-kar-sygdom hos patienter med type 2-diabetes.5-8  Gældende retningslinjer Den anbefalede hjerte-kar-sygdoms-beskyttende farmakologiske behandling for patienter med diabetisk nyresygdom er i høj grad i overensstemmelse med gældende retningslinjer for patienter med normal nyrefunktion. Patienter med diabetisk nyresygdom tilrådes derfor statin-behandling, RAS-blokade, hjertemagnyl samt god glykæmisk og blodtrykskontrol.  Det forholder sig dog således, at mange antidiabetiske lægemidler udviser ændret farmakokinetik og farmakodynamik, når nyrefunktionen er reduceret,9 hvilket potentielt kan påvirke sikkerhed og virkning. Desuden skal dosis af mange af disse lægemidler reduceres, såfremt patienten har nedsat nyrefunktion. Diabetisk nyresygdom Liraglutid (op til 1,8 mg/dag) er en GLP-1 analog, som er godkendt til behandling af type 2-diabetes. Metabolismen og elimineringen af liraglutid er upåvirket med faldende nyrefunktion, og liraglutid er godkendt til brug hos patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion uden dosisjustering.10  LEADER-studiet (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of CV-Outcome Results) rapporterede en reduceret risiko for hjerte-kar-komplikationer, nyre-komplikationer og død hos patienter med type 2-diabetes, som blev behandlet med liraglutid sammenlignet med placebo...