trigeminusneuralgi

Niveauer af nociceptin og CGRP hos patienter med medicinoverforbrugshovedpine

Signe Bruun Munksgaard | Apr 2019 | Neurologi |

Signe Bruun Munksgaard
læge, ph.d.,
Dansk Hovedpinecenter,
Neurologisk Klinik,
Rigshospitalet-Glostrup

Rigmor Højland Jensen
professor, overlæge, dr.med.,
Dansk Hovedpinecenter,
Neurologisk Klinik,
Rigshospitalet-Glostrup

Lars Bendtsen
overlæge, lektor, ph.d., dr.med.,
Dansk Hovedpinecenter,
Neurologisk Klinik,
Rigshospitalet-Glostrup

Omkring 200.000 danskere lider af kronisk hovedpine, det vil sige hovedpine mindst hver anden dag. Af dem har godt halvdelen medicinoverforbrugshovedpine (MOH).1 MOH udvikles på baggrund af en i forvejen eksisterende hovedpinesygdom, hyppigst migræne eller spændingshovedpine, der forværres af et pågående overforbrug af anfaldsmedicin (se tabel 1). Typisk er der tale om et overforbrug af håndkøbs-analgetika eller migrænemedicin.2 Behandlingen for MOH er medicinsanering, hvor indtaget af anfaldsmedicin reduceres enten fuldstændigt eller til maksimalt to dage pr. uge. Dette vil oftest få hovedpinefrekvensen til at falde betydeligt og gøre den resterende hovedpine tilgængelig for nonfarmakologisk og medicinsk forebyggende behandling.3 Patofysiologien i MOH Patofysiologien i MOH er langt fra klarlagt. Det er påvist, at smerteopfattelsen er ændret hos patienter med MOH. Både centralt og perifert er smertetærsklen lavere og smerteresponset på stimulation over smertetærsklen højere.4 Efter behandling med medicinsanering sker der derimod en normalisering i smerteopfattelsen. Dette er således endnu en indikation af at tilstanden er reversibel.4 MR-studier af MOH-patienter har også påvist reversible ændringer i smerterelaterede strukturer, blandt andet i den periaquaduktale grå substans (PAG) i mescencephalon.5  I dyremodeller for MOH er der påvist ændringer i trigeminuskernerne6 med nedregulering af hæmmende og opregulering af smertefremmende faktorer, såsom blandt andet Calcitonin-gen-relateret peptid (CGRP) og Substans P. Nociceptin Nociceptin er et peptid, der strukturelt minder om et opioid og findes i både det perifere og det centrale nervesystem.7 I CNS virker det dels i følelsesmæssig og kognitiv modulation, men er også i både det perifere og centrale nervesystem involveret i smertereguleringen. Det findes i PAG og også i det trigeminale ganglion, hvor det indvirker på blandt andet CGRP.8 Niveauet af nociceptin er rapporteret lavere hos migrænepatienter end hos hovedpinefri kontrolpersoner.9 Nociceptin er ikke kun involveret i smerteregulering, men også i rusmiddelafhængighed, i indlæring og i hukommelse. Nociceptin er øget under depression og kan...