Hypoglykæmi efter amning forekommer sjældent hos kvinder med type 1-diabetes

Lene Ringholm | maj 2019 | Almen praksis |

Lene Ringholm
overlæge, ph.d.,
Steno Diabetes Center Copenhagen,
Gentofte, Center for Gravide med Diabetes,
Endokrinologisk Klinik, Rigshospitalet

Fuld amning de første fire-seks levemåneder anbefales af WHO1 og Sundhedsstyrelsen2 for at reducere barnets risiko for fremtidig overvægt,3-6 type 1-diabetes7-9 og type 2-diabetes.10,11  Hypoglykæmi efter amning er en frygtet tilstand hos kvinder med type 1-diabetes.12,13 Derfor bliver kvinder med type 1-diabetes ofte anbefalet at spise før eller under hver amning for at undgå hypoglykæmi.14 Tillige tilrådes en reduktion i insulindosis på op til 27% sammenlignet med insulindosis før graviditeten for at forebygge hypoglykæmi i forbindelse med amning.15,16  Kontinuerlig glukosemåling under amning Kontinuerlig glukosemonitorering (continuous glucose monitoring (CGM)) er en relativt ny teknologi, som giver mulighed for løbende vurdering af glukoseniveauet ved diabetes. Et lille studie med CGM anvendt i seks dage hos otte ammende kvinder med type 1-diabetes viste, at de tilbragte 38% af natten med hypoglykæmi (glukoseniveau <4,0 mmol/l), men deres insulindosis var ikke blevet reduceret under amning i forhold til før, de blev gravide.17 Diabetesbehandling under amning I forbindelse med graviditet oplæres kvinder i Hovedstadsområdet med type 1-diabetes i kulhydrattælling, og de anvender fleksibel insulinbehandling med insulinanaloger i insulinpumpe eller som pen-behandling. Klinisk praksis har i mange år været at anbefale kvinder med type 1-diabetes at indtage 10-20 gram kulhydrat i forbindelse med hver amning om natten for at forebygge efterfølgende hypoglykæmi.18  Udover det indlysende upraktiske i at spise om natten er der ikke solid evidens for, at dette er nødvendigt for at opretholde stabilt glukoseniveau uden natlig hypoglykæmi hos ammende kvinder med type 1-diabetes på moderne insulinbehandling, når blot deres insulindosis reduceres behørigt, og de indtager tilstrækkelige mængder kulhydrat i ammeperioden.  Klinisk studie I et nyligt publiceret prospektivt studie19 inkluderede vi 26 konsekutive ammende kvinder med type 1-diabetes, som havde født ét barn på Rigshospitalet i perioden april 2016-oktober 2017, og som mødte til diabeteskontrol på Steno Diabetes Center Copenhagen indenfor tre måneder efter fødslen. Som...