astma

Kronisk hoste er tegn på svær sygdom hos personer med astma

Yunus Çolak | maj 2019 | Lungemedicin |

Yunus Çolak
postdoc, reservelæge, ph.d.,
Klinisk Biokemisk Afdeling og
Herlev-Østerbroundersøgelsen,
Herlev og Gentofte Hospital

Morten Dahl
professor, overlæge, ph.d., dr.med.,
Klinisk Biokemisk Afdeling,
Sjællands Universitetshospital Køge

Hoste er en af de hyppigste årsager til henvendelse hos egen læge, og hoste inddeles ud fra varighed i henholdsvis akut hoste og kronisk hoste.1 Kronisk hoste defineres som hoste med en varighed på over otte uger, og er ofte forbundet med nedsat livskvalitet og sygdomsbyrde hos de ramte.2  Selvom hoste er et af hovedsymptomerne ved astma, kender man ikke betydningen af kronisk hoste fuldt ud. I en ny videnskabelig artikel har vi undersøgt kronisk hostes betydning blandt personer med astma fra den almindelige danske befolkning.3  I dette studie blev i alt 14.740 danskere fra Herlev-Østerbroundersøgelsen undersøgt for astma og kronisk hoste. Vi fandt at 6% i undersøgelsen havde astma, og at 8% af disse personer havde kronisk hoste.  Man har sammenlignet astmapatienter med kronisk hoste med astmapatienter uden. Dem med kronisk hoste havde flere luftvejssymptomer som slim fra luftveje, hvæsende/pibende vejrtrækning, åndenød og trykken for brystet, og de havde oftere infektioner i luftveje og flere besøg hos deres egen læge.  Personer med astma og kronisk hoste havde også sværere luftvejsobstruktion og øget niveau af inflammationsmarkører i blodet sammenlignet med dem uden kronisk hoste. Resultaterne viste således, at kronisk hoste hos personer med astma er forbundet med svær sygdom.