Oxygenbehandling forstærker antibiotikas drab af bakterielle biofilm

Mette Kolpen, | maj 2019 | Infektionsmedicin |

Mette Kolpen,
biolog, ph.d.,
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
Rigshospitalet

Signe Agnete Møller
biolog,
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
Rigshospitalet

Peter Østrup Jensen
biolog, lektor,
Costerton Biofilm Center,
Afdeling for Immunologi og Mikrobiologi, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet,
Københavns Universitet

Daniel Faurholt-Jepsen
læge, ph.d.,
Infektionsmedicinsk Afdeling,
Rigshospitalet

Bakterier udvikler i stigende grad resistens overfor antibiotika, der tidligere har kunnet bekæmpe dem. Det er derfor nødvendigt med udvikling af nye antibiotika eller bedre anvendelse af allerede eksisterende antibiotika.  I 2015 indledte WHO en ”global action plan” til bekæmpelse af mikrobiel resistens, som aktuelt er en af de største sundhedsudfordringer.1 Vi forsker i forbedret antibiotisk behandling af kroniske bakterielle infektioner ved at kontrollere bakteriernes egen fysiologi for at ramme bakterierne, før der opstår resistensudvikling. Kronisk lungeinfektion hos patienter med cystisk fibrose Kronisk bakteriel pneumoni er den alvorligste komplikation hos patienter med cystisk fibrose. Trods hyppig og intens antibiotisk behandling persisterer de bakterier, der forårsager infektionen og medvirker til beskadigelse af lungevævet. Kroniske infektioner med bakterien Pseudomonas aeruginosa medfører oftest infektion og tab af lungefunktion. Normalt vil en akut bakteriel pneumoni blive kureret, når den behandles med et antibiotikum, som det pågældende patogen er følsomt overfor.  På trods af, at de kroniske infektioner ved cystisk fibrose er med bakterier, der ofte fortsat er følsomme overfor antibiotika, ved vi ikke, hvorfor de ikke eradikeres ved aggressiv antibiotisk behandling. Det kan hverken forklares som en udvikling af konventionel resistens associeret med ændringer i bakteriernes gener eller som følge af utilstrækkelig penetrans af antibiotika til lungerne.2  Bakterierne er organiseret i en biofilm Den kroniske pneumoni ved cystisk fibrose er domineret af bakterier som P. aeruginosa, der overlever i patienternes endobronkiale mucus, hvor P. aeruginosa er indkapslet i en selvproducerende slim (biofilm) omgivet af talrige neutrofile granulocytter.3 Selvom neutrofile granulocytters baktericide aktivitet er intens, beskytter organiseringen i biofilmen P. aeruginosa mod både de neutrofile granulocytter og antibiotika.4 Mikromiljøet i lunger hos patienter med cystisk fibrose Vi har vist, at det bakterielle mikro-miljø ved kronisk pneumoni ved cystisk fibrose favoriserer resistente bakterielle fænotyper. Dette beror på følgende: Selv i protektive biofilm er P. aeruginosa under...