Klyngehovedpine-anfald strækker sig ud over selve smertefasen

Agneta Snoer | Jun 2019 | Neurologi |

Agneta Snoer
læge, ph.d.-studerende,
Dansk Hovedpinecenter,
Neurologisk Klinik,
Rigshospitalet,
Glostrup

Klyngehovedpine (Hortons Hovedpine) er en svær primær hovedpine-sygdom, som har tre distinkte kliniske træk: Ekstremt svære, kortvarende (15-180 min) hovedpineanfald, som typisk rammer omkring øjet, samsidige kranielle autonome symptomer samt en slående rytmicitet i anfaldsmønsteret.  Hovedparten af patienterne (ca. 85%) har en episodisk form, hvor anfaldene forekommer i klynger af uger til måneders varighed adskilt af længerevarende remissions-perioder. En mindre del af patienterne udvikler dog en kronisk variant, hvor de ikke har anfalds-frihed mere end tre måneder pr. år. Prævalensen af klyngehovedpine er ca. 1/1000.1  Patofysiologien ved klyngehovedpine er kun sparsomt belyst, men de særlige kliniske karakteristika ved sygdommen samt scannings-studier vidner om, at hypothalamus spiller en central rolle. Hvad, der udløser de enkelte anfald, er indtil nu endnu uvist. Kliniske studier omkring præsentationen af anfald har langt overvejende været retrospektive. Kun ganske få har beskrevet symptomerne i den præ-iktale og ingen den post-iktale fase.  Beskrivelse af symptomerne i den præ-iktale fase kunne potentielt indirekte afsløre hvilke områder af hjernen, som er involveret tidligt i anfaldet.  I et nyligt publiceret studie undersøgte vi hvilke symptomer, der er til stede i den præ-iktale, iktale og post-iktale fase af klyngehovedpine-anfald.2 Vi inkluderede 57 patienter med klyngehovedpine, heraf 33 kroniske og 24 episodiske, og bad dem om prospektivt at registrere deres symptomer gennem op til ti anfald pr. patient.  Et klyngehovedpine-anfald har flere faser Samlet fik vi 500 detaljerede beskrivelser af anfald ud fra hvilke, vi kunne skitsere udviklingen af et klyngehovedpine-anfald. Præ-iktale symptomer blev rapporteret af 54 ud af 57 patienter før 65% af alle anfaldene, og post-iktale symptomer blev rapporteret af 56 ud af 57 patienter efter 76% af alle anfaldene. De første symptomer i et anfald er mere generelle symptomer som humørændringer, rastløshed og koncentrationsbesvær.  Som anfaldene nærmede sig, begyndte patienterne at få mere lokaliserede symptomer som mild smerte og...