HIV cirkulerer frit mellem blod og lymfeknuder og udvikler sig igennem rekombination ved ophør af antiretroviral behandling

Line Vibholm | Jun 2019 | Infektionsmedicin |

Line Vibholm
læge,
Afdeling for Infektionssygdomme,
Aarhus Universitetshospital

Martin Tolstrup
lektor,
Infektionsmedicinsk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital

Ole S. Søgaard
lektor,
Afdeling for Infektionssygdomme,
Aarhus Universitetshospital

Antiretroviral medicin (ART) kan i dag fuldstændig undertrykke virus-replikation og forhindre udvikling af AIDS blandt personer med hiv-infektion. Til trods for den succesfulde effekt af behandlingen, kan ART ikke udrydde virusinfektionen. Det skyldes, at hiv-genomet integreres i immuncellernes eget DNA, hvor det efter års inaktivitet, spontant kan reaktivere og give ophav til nye viruspartikler. Derfor skal folk med hiv have daglig medicin for at forhindre sygdomsprogression.  Der forskes nu intenst i at udvikle behandlingsstrategier, som kan kurere hiv-infektionen og dermed behovet for livslang medicinering. I den sammenhæng har vi i kliniske interventionsstudier undersøgt hvorvidt immunterapi med en Toll-Like Receptor (TLR) 9 agonist vil kunne øge hiv-specifik immunitet. Målet var at forbedre patientens immunrespons mod hiv, således at immunsystemet i højere grad er i stand til at kontrollere hiv-infektionen uden daglig ART.1,2 Hiv-reservoir i blsodet og lymfeknuder Den primære forhindring for at kunne kurere hiv-infektion, er at virus inficerer hukommelses CD4+ T-celler, der har en meget lang levetid. Mange studier har påvist, at hiv fortsat findes i CD4+ celler både i blod og lymfeknuder, på trods af mange års behandling med ART. Tillige har studier i rhesusaber fundet, at virus i lymfeknuder primært befinder sig i B-celle follikler, der har relativ høj forekomst af såkaldte follikulære CD4 T-celler, som hjælper B-celler under modningsprocessen.  Interessant nok er cytotoxiske CD8+ T-celler stort set forhindrede i at trænge ind i B-celle folliklen, fordi CD8+ cellerne ikke udtrykker de rette overflademolekyler. Dette er tolket som, at B-celle folliklen er et beskyttet område for virus-reservoiret, hvor det kan undslippe cytotoksiske CD8+ T-celler.3 Vores kliniske forsøg med TLR9-agonist immunterapi, der primært modulerer immunceller i lymfeknuderne, har derfor også indeholdt lymfeknude-biopsier, hvorved vi har kunnet studere virus i dette vigtige anatomiske compartment.  Virus rebound under behandlingspause Den bedste måde at evaluere interventioner, der har til formål at nedbringe virusreservoiret...