BestPractice_ung_mand_ryger_cigaret_Lunge_Cancer

Forøget risiko for apopleksi ved cancer – spiller rygning en rolle?

Klaus Kaae Andersen | Jun 2019 | Onkologi |

Klaus Kaae Andersen
chefstatistiker, ph.d.,
Kræftens Bekæmpelse

Tom Skyhøj Olsen
overlæge, dr.med.,
Neurologisk Afdeling,
Bispebjerg Hospital

Kræft er associeret med større risiko for apopleksi. I det første år efter at kræftdiagnosen er stillet, vil risikoen for apopleksi være forøget med 30-40% og i året inden kræftdiagnosen stilles (medens cancer er okkult) vil den være forøget med 75-100%.1 Det er selvfølgelig ikke så meget i sammenligning med andre risikofaktorer for apopleksi, som for eksempel hypertension, atrieflimren, diabetes og rygning, hvor risikoen er forøget mellem to og fem gange,2 men alligevel stort nok til, at kræft nu kan regnes blandt risikofaktorerne for apopleksi.3 Årsagen - eller årsagerne - til kræftpatienters forøgede risiko for apopleksi er imidlertid ikke afklarede. Aktuelle reviews3,4 opremser en mangfoldighed af mulige årsager, som dog helt overvejende er centrerede omkring cancermedieret hyperkoagulabilitet. Nu viser et nyt dansk studie,1 at en væsentlig årsag til cancerpatienters forøgede risiko for apopleksi måske er langt mere jordnær end cancermedierede forstyrrelser i komplekse koagulationssystemer.  Den forøgede apopleksirisiko ses nemlig langt overvejende i forbindelse med rygerelateret cancer, og den ses slet ikke hos patienter med de tre hyppigste ikke-rygerelaterede cancere: prostatacancer, mammacancer og malignt melanom. Med andre ord kan rygning, snarere end cancermedieret koagulopati, vise sig at være den væsentligste årsag til kræftpatienters forhøjede risiko for apopleksi. Det er en kendt sag, at en del hyppigt forekommende cancertyper (lunge, hoved/hals, nyre/urinveje, tyk-tarm med mere) i varierende grad er relaterede til rygning. Forekomsten af lungecancer er således ti gange højere hos rygere end hos ikke-rygere, larynx--cancer er fem gange hyppigere hos rygere og nyrecancer er dobbelt så hyppig hos rygere.5  Derfor ville man under alle omstændigheder forvente en øget forekomst af apopleksi hos patienter med cancer bare på grund af rygning - i det mindste hos patienter med rygeafhængige cancertyper. Metoden I Cancerregistret blev der i perioden 2003-2012 registreret 264.376 patienter med cancer. Vi sammenkørte Cancerregistret med Dansk Apopleksiregister, som registrerer alle,...