Nedsat livskvalitet ved hypothyreose – Patienttilfredshed og behandlingsmuligheder

Sidsel Bekke-Hansen | Aug 2019 | Almen praksis | Psykiatri | Sygeplejersken |

Sidsel Bekke-Hansen
autoriseret psykolog,
ph.d. i sundhedspsykologi,
Sundhedspsykologisk
Praxis Klostermølle

Hvis man arbejder i almen praksis, har man formentlig mødt patienter med hypothyreose, som ikke føler sig velbehandlede på standardbehandlingen med L-T4. I 2013 udkom bogen ”Få livet tilbage - en bog om lavt stofskifte”.1 Bogen sætter blandt andet fokus på kombinationsbehandling med L-T4 og L-T3 som en måde at øge livskvaliteten.  L-T3 har siden 2012 været fremstillet magistrelt på Glostrup Apotek og i 2013 oplevedes en øget efterspørgsel efter kombinationsbehandling. En gruppe danske læger har tolket dette som et udslag af øget opmærksomhed herpå grundet bogen.2 Jævnfør rapporten ”Eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte” var der i 2017 152.350 personer i Danmark i behandling med standardbehandlingen.3 Flertallet af disse personer må formodes at have hypothyreose. En mindre andel kan dog være i behandling på grund af psykologiske symptomer for eksempel som augmentation.4  Det skønnes, at ca. 5-15% af alle personer i behandling for hypothyreose oplever nedsat livskvalitet.3,5 Disse patienter vil typisk i første omgang søge vejledning hos egen læge og vil muligvis i den forbindelse efterspørge alternativer til standardbehandlingen.  Tilfredshedsundersøgelse I 2017 udførte en gruppe under the American Thyroid Association en webbaseret undersøgelse om patienttilfredshed med behandling og den behandlende læge samt oplevelsen af lægens viden om hypothyreose med mere. Omkring 11.000 besvarelser indgik i databehandlingen. Tilfredshed med behandlingen var 5 (median; skala 1-10), tilfredshed med lægen var 6, og oplevelse af lægens viden om hypothyreose var 5.  Over halvdelen havde skiftet læge to eller flere gange grundet utilfredshed med deres behandling. Stort set alle respondenter mente, at der er behov for nye måder at behandle hypothyreose. Personer på animalsk udvundet stofskiftemedicin udtrykte generelt større tilfredshed end personer på L-T4 eller L-T4 + L-T3.5 Det bør naturligvis tages med i fortolkningen, at her er tale om en webundersøgelse med de bias, der er ved dette.  Ministerielt eftersyn...