Medicinoverforbrugshovedpine hos migrænepatienter – betydningen af personlighedstræk, fysisk aktivitetsniveau og graden af hovedpinegener

Louise Schlosser Mose | Aug 2019 | Migræne - FOKUS | Almen praksis | Sygeplejersken | Neurologi |

Louise Schlosser Mose
cand.scient.san, ph.d.,
Enheden for Sundhedsfaglig Forskning,
Sydvestjysk Sygehus,
Esbjerg & Hovedpineklinikken,
Neurologisk Afdeling,
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Migræne er en af de mest prævalente primære hovedpinesygdomme.1 Sygdommen er karakteriseret ved tilbagevendende anfald, der ofte er beskrevet som halvsidig hovedpine af pulserende karakter ofte med ledsagersymptomer i form af foto- og fonofobi samt kvalme/opkastning.2 Ved hyppigt forbrug af smertestillende præparater bliver migrænepatienter disponerede for udvikling af medicinoverforbrugshovedpine (MOH).3,4 MOH defineres som en kronisk sekundær hovedpinesygdom, der opstår på baggrund af overforbrug af smertestillende præparater.5  Når der opleves en forværring i migrænefrekvens, tackles dette for mange patienter med hyppigere indtag af smertestillende medicin for at kunne opretholde hverdagsfunktionalitet. Dette mønster kan resultere i en ”ond cirkulær proces”, hvor der opleves manglende behandlingseffekt, og paradoksalt nok bliver den medicinske behandling af hovedpinen så årsagen til opretholdelse og forværring.6 Migræne er den primære hovedpinesygdom for mange patienter, som udvikler MOH, og derfor er det af stor interesse, hvorvidt man kan detektere migrænepatienter, som har risiko for udvikling af MOH. Da MOH potentielt kan forebygges, er det derfor essentielt at skabe opmærksomhed omkring konsekvensen af overforbrug af smertestillende præparater. For at kunne forebygge MOH er det samtidig afgørende, at der undersøges potentielle faktorer, som er associeret med udvikling af MOH blandt migrænepatienter.7,8  Potentielle risikofaktorer i udvikling af MOH Tidlig opsporing af patienter, som har risiko for udvikling af MOH er svær, men er meget klinisk relevant, da det vil kunne forhindre patienter i at udvikle MOH og få gener heraf.8  Tidligere studier har vist, at hovedpinefrekvens, rygning, fysisk inaktivitet, komorbiditet med andre smerteproblematikker, depression og angst er potentielle risikofaktorer i udviklingen af MOH.9,10 Også psykologiske faktorer, såsom personlighedstræk er tidligere fundet i relation til MOH.11 Ydermere ses forskelle i personlighedstræk mellem MOH-diagnosticerede patienter og migrænepatienter.12 Nedsat livskvalitet og hovedpinerelaterede gener er ikke ukendte fænomener blandt hovedpinepatienter generelt, men særligt MOH-patienter oplever hyppigt alvorlige hovedpinerelaterede gener i hverdag-en.13 I studiet undersøgtes derfor, om...