Et stort antal patienter med atrieflimren underbehandles trods senere års fremgang

Kasper Gadsbøll | Aug 2019 | Almen praksis |

Kasper Gadsbøll
læge,
Hjertemedicinsk Afdeling,
Gentofte Hospital

Jonas Bjerring Olesen
læge, ph.d.,
Hjertemedicinsk Afdeling,
Gentofte Hospital

Atrieflimren øger risikoen for apopleksi fire til seks gange, hvorfor europæiske og danske guidelines siden 2010 har anbefalet oral antikoagulerende behandling til patienter, som har moderat-øget risiko for apopleksi (CHA2DS2-VASc score på 1 eller derover for mænd og score på 2 eller derover for kvinder).  I årtier har man anvendt vitamin K-antagonister (VKA), som reducerer risikoen for apopleksi med to tredjedele. Trods dette har flere studier påvist, at under 50% af de patienter, der har indikation for behandling, får korrekt blodfortyndende behandling med VKA. Årsagen til dette er formentlig multifaktoriel, men behov for regelmæssig INR-monitorering, øget blødningsrisiko og flere interaktioner kan have været medvirkende årsager. I 2011 kom det første Non-vitamin K Orale Antikoagulantia (NOAK) på markedet, og siden da har NOAK overtaget førstepladsen i behandlingen af patienter med atrieflimren (patienter med mekaniske hjerteklapper og moderat til svær mitralstenose anbefales dog fortsat VKA). NOAK adskiller sig fra VKA ved, at de kan tages fast en eller to gange dagligt uden behov for specifik monitorering.  Flere patienter med nyopdaget atrieflimren er kommet i blodfortyndende behandling Fra 2005 til 2010 kom under halvdelen af alle patienter med nyopdaget atrieflimren i Danmark i blodfortyndende behandling. Før 2006 var det dog kun højrisiko-patienter, som blev anbefalet VKA, og magnyl anvendtes i vid udstrækning til patienter, der har lav til moderat risiko for apo-pleksi.  Siden 2010 er flere danske patienter med atrieflimren kommet i relevant blodfortyndende behandling.1 I december 2009 påbegyndte 38% af alle patienter med atrieflimren behandling. I juni 2015 var tallet steget til 67%, som påbegyndte behandling, hvilket svarer til en relativ stigning på 75% (se figur 1).  Stigningen var mere udtalt blandt kvinder, ældre patienter og patienter, som har høj risiko for at udvikle apopleksi. I perioden blev VKA i stort omfang udskiftet med NOAK, og i juni 2015 udgjorde NOAK 73%...