Den svære samtale er svær for begge parter

Randi Krogsgaard | Sep 2019 | Onkologi |

Randi Krogsgaard
cand. psych.,
Biopeople,
Københavns Universitet

De kommunikationsmæssige færdigheder hos behandlere i sundhedssystemet har vist sig at influere afgørende på den syges oplevelse af sygdom og behandling, på livskvalitet og på compliance i forhold til behandlingen. Men samtalen, hvor lægen skal give en borger alvorlig besked om en kræftdiagnose, kan være svær for begge parter.  For at optimere dialogen med syge borgere, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet, har lægestuderende kommunikationsundervisning i studieforløbet. Denne undervisning skal klæde dem på til at kunne varetage kommunikationen på en måde, som optimerer borgerens oplevelse af behandlingen og af livskvaliteten under sygdom, både når det drejer sig om benigne tilfælde og maligne sygdomme.  Hvad er det, der er svært? Samtalen om den alvorlige besked kan være svær både for lægen og for den syge. Lægen er måske uerfaren, ukomfortabel og påvirket af situationen. Samtidig er det vanskeligt for lægen at vide, hvad der optager den syge i situationen. Hvor lægen har et langt perspektiv, der rummer overvejelser om behandling, rehabilitering, måske palliation, tænker den syge ofte i noget kortere perspektiv.  Samtalen kan være svær for den syge og de pårørende, fordi bange anelser måske bliver bekræftet. Dette kan udløse bekymring, frygt og angst, som i situationen kan resultere i en reaktion, der kan spænde fra at være negligerende til at være en voldsom udadreagerende og måske vred eller sorgfuld reaktion.  Samtidig har kræftpatienten ofte nemmere ved at forholde sig til, hvad der skal ske her og nu og måske en uge frem, end at tænke på et langt behandlingsforløb, herunder operation og et måske længere forløb med adjuverende behandling. For nogle kan de største bekymringer i situationen måske være noget, der slet ikke har med sygdommen som sådan at gøre, som for eksempel “hvem skal passe katten, når jeg er indlagt.” Den unikke samtale mellem læge og patient Udover...