Patienter med hyppige KOL-eksacerbationer oplever oftere bedring end hidtil antaget

Væsentligt fald i overdødeligheden ved multipel sklerose gennem de seneste årtier – en dansk populationsbaseret undersøgelse

Melinda Magyari | Sep 2019 | Neurologi | Multipel Sklerose |

Melinda Magyari
overlæge, ph.d.,
Dansk Multiple Sclerose Center,
Rigshospitalet, og leder i Scleroseregistret, Rigshospitalet

Nils Koch-Henriksen
lektor, dr.med.,
Klinisk Immunologisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital
og seniorforsker Scleroseregistret

Multipel sklerose (MS) er en autoimmun sygdom, der rammer centralnervesystemet, og den medfører varierende grader af neurologiske funktionsforringelser over tid. Der findes i Danmark ca. 14.000 nulevende personer med MS, og der kommer hvert år ca. 500 nye til. Alder ved de første symptomer er i gennemsnit 36 år. Debut kan dog ses helt ned i barnealderen og efter 60-års alderen, men begge dele er sjældne. Sygdommen er ikke i sig selv dødelig, men en række studier fra forskellige lande gennem årene har vist, at den forkorter livslængden i forhold til baggrundsbefolkningen.  Igennem de seneste årtier er der dog sket ændringer, som kan tænkes at forlænge den forventede levetid ved MS: Øget incidens, generelt øget levetid i befolkningen, og nye behandlingsmuligheder ved MS. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om overdødeligheden hos danske patienter med MS har ændret sig gennem de seneste seks årtier. Undersøg-elsen er primært publiceret i 2017.1 Metoder Analysen er baseret på det Danske Scleroseregister, der formelt blev oprettet i 1956, men det har registreret nye tilfælde af sygdommen helt tilbage til 1948. Det blev oprettet af neurologen Kay Hyllested. Scleroseregistret er baseret på indberetninger fra alle danske neurologiske afdelinger suppleret af Landspatientregistret og Sclerosebehandlingsregistret. Sidstnævnte blev oprettet i 1996 som en klinisk kvalitetsdatabase og er nu en del af det Danske Scleroseregister.  Registrering af al sygdomsmodificerende behandling af MS er obligatorisk. Alle patienter i Scleroseregistret har opfyldt de gældende diagnosekriterier for MS ved registreringen. Scleroseregistret sammenkøres jævnligt med CPR-registret med henblik på vitalstatus og registrerede dødsdatoer. Før CPR-registrets tid blev dødsdatoer opnået fra folkeregistrene. Identiteten af alle patienter i undersøgelsen er krypteret inden udlevering til analysen. I undersøgelsen indgår til sammenligning den danske befolknings alders- køns-, og årstalsspecifikke dødelighedsrater, der er hentet fra Danmarks Statistik. I den del af undersøgelsen, der angår ændringer i overdødeligheden over...