BestPractice_hjertestop. Mand_tager_sig_til_brystet_pga_hjertestop

Ny behandling til patienter med hjertesvigt – forlænger patienternes levetid og øger livskvaliteten

Morten Schou | Sep 2019 | Hjertesvigt Skolen | Almen praksis | Sygeplejersken |

Morten Schou
overlæge, ph.d.,
Hjertemedicinsk Afdeling,
Herlev og Gentofte Hospital

Det skønnes, at 5% af befolkningen over 75 år og 10% af de +85-årige har hjerteinsufficiens. Hjerteinsufficiens er en hyppig årsag til indlæggelser på medicinsk afdeling og skønnes at medføre ca. 11.000 indlæggelser årligt. En typisk sygehistorie for en patient med kronisk hjerteinsufficiens er, at patienten bliver indlagt med ”vand i lungerne” og efter akut behandling henvist til hjertesvigtsklinik. Her behandles patienten typisk med ACE-hæmmer, betablokker og diuretika, eventuelt suppleret med pacemaker. Er tilstanden stabil (NYHA klasse I-II), afsluttes patienten i specialklinikken og henvises til videre kontrol i almen praksis. I gennemsnit har praktiserende læger 17 patienter med hjerteinsufficiens pr. 1000 patienter. Mange af de patienter, der efter behandling i sygehusambulatorium henvises til almen praksis, er i en stabil periode i længere tid, og de har i denne periode ikke behov for yderligere behandling eller indlæggelse. Men med tiden oplever flere af patienterne, at deres fysiske helbred svækkes med udvikling af deklive ødemer og åndenød. Selv om de vurderes at være optimalt behandlet på deres nuværende behandling, kan de være kandidat til behandling med lægemidlet Entresto, da patienterne fortsat har risiko for forværring. Patienter med en LVEF </= 0,35 og NYHA klasse II-IV bør derfor genhenvises til speciallæge/lokal hjertesvigtsklinik (eventuelt telefonisk kontakt med lokal hjertesvigtsklinik) med henblik på vurdering af, om den nye behandlingsmulighed kan være relevant - og om der skal søges enkelttilskud hertil. Første kombinationspræparat af sin art Entresto er en kombinationsbehandling bestående af en angiotensin-II-antagonist-neprilysin hæmmer indeholdende valsartan og sucubitril. Det er det første godkendte lægemiddel i denne gruppe. Entresto skal erstatte ACE-hæmmere/angiotensin-II-antagonister, og med tiden må man forvente, at et stigende antal patienter skal behandles med dette lægemiddel. Entresto har vist overbevisende effekter hos patienter, der har symptomer trods optimal behandling med ACE-hæmmer / antiotensin-II-antagonist. Således lever patienterne længere, har færre indlæggelser og opnår en bedre...