Har mænd og kvinder lige meget HPV-relateret cancer?

Malene Skorstengaard | Sep 2019 | Almen praksis | Sygeplejersken |

Malene Skorstengaard
læge, ph.d.-studerende,
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Enheden for Miljøepidemiologi,
Københavns Universitet

Lise Holst Thamsborg
læge, ph.d.-studerende,
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Enheden for Miljøepidemiologi,
Københavns Universitet

Højrisiko HPV-infektioner er involveret i patogenesen af cervix-, vulva-, vagina-, anal-, penis- og oropharyngeal-cancer. HPV type 16 er den mest prævalente i alle typer af de såkaldte HPV-relaterede cancere. Øvrige højrisiko HPV-typer er i varierende grad repræsenteret i de forskellige cancertyper. Således er HPV18 næsthyppigst i cervix- og analcancer, mens HPV33 er næsthyppigst i penis- og oropharyngeal-cancer. HPV-vaccinen Siden 2009 har HPV-vaccinen været inkluderet i det danske børnevaccinationsprogram til 12-årige piger. Indtil 2015 anvendtes Gardasil®, en firvalent vaccine, som, udover at dække HPV16 og HPV18, også dækker de to lavrisiko typer HPV6 og HPV11, som tilsammen forårsager 90% af alle kondylomer.  Herefter anvendtes i kortere tid en bivalent vaccine, Cervarix®, som kun dækker HPV16 og HPV18. Fra 2017 blev dette igen ændret til, at vi i dag bruger en nivalent vaccine, Gardasil 9®, som, udover at dække HPV16, HPV18 og de to benigne HPV-typer, også dækker fem andre højrisiko HPV-typer: HPV31, 33, 45, 52 og 58. Det er vurderet, at Cervarix® og Gardasil® kan forebygge op mod 70% af alle cervix-cancer tilfældene og Gardasil 9® op mod 90%. HPV-relateret og HPV-forårsaget cancer De ovenfor nævnte cancertyper er alle HPV-relaterede, og kan altså forårsages af HPV i varierende grad fra cancertype til cancertype. Andelen af cancerne, som forårsages af højrisiko HPV, varierer fra 32% for peniscancer til 96-100% for cervix-cancer.1 Den årlige incidens af HPV-forårsaget cancer kan udregnes ud fra den årlige incidens af HPV-relateret cancer og den procentvise andel, der kan tilskrives infektion med HPV.  For kvinder er der henholdsvis 358, 40, 15, 85 og 59 nye tilfælde af HPV-forårsaget cervix-, vulva-, vagina-, anal- og oropharyngeal-cancer årligt. For mænd er den årlige incidens henholdsvis 20, 34 og 187 for penis-, anal- og oropharyngeal-cancer. I alt er der 557 nye HPV-forårsagede tilfælde blandt kvinder mod 241 nye tilfælde blandt mænd om...