Forstærker effekten af anti-PD1-behandling ved lungecancer

Best Practice Nordic | Sep 2019 | Lungekræft | ESMO 2019 |

Bemcentinib, ”forst in class”, en oral høj-selektiv og potent AXL-hæmmer og hvor præ-kliniske studier har vist at forøge PD1-hæmmende behandling. I denne studie undersøges effekten af bemcentinib i kombination med pembrolizumab efterfulgt af kemoterapi til patienter med ikke-småcellet lungecancer.