Dansk studie viser forbedret PFS og OS ved metastatisk kolorektal cancer

Best Practice Nordic | Sep 2019 | ESMO 2019 |

Behandling med trifluridine/tipiracil i kombination med bevacizumab forlænger PFS og OS, og giver dermed nye muligheder for patienter med kemorefraktær metastatisk kolorektalcancer. I denne MEDtalk fremlægger Camilla Qvortrup resultaterne.