Ny behandlingskombination viser lovende resultater for patienter med triple-negativ brystkræft

Best Practice Nordic | Sep 2019 | Brystkræft | ESMO 2019 |

Pembrolizumab kombineret med kemoterapi som neoadjungerende behandling øger overlevelsen for patienter med triple-negativ brystkræft. Det viser netop offentliggjorte resultater på ESMO 2019.  Studiet er ledet af professor Peter Schmid fra Barts Cancer Institute. Ved den europæiske kræftkonference i Barcelona, ESMO 2019, præsenterede han resultater fra fase III-studiet KEYNOTE-522. KEYNOTE-522 er et RCT-studie, der inkluderer patienter med triple-negativ brystkræft. De inkluderede patienter blev randomiseret til behandling før operation med enten seks måneders kemoterapi kombineret med pembrolizumab eller seks måneders kemoterapi kombineret med placebo.  For begge grupper bestod de seks måneders kemoterapi af 12 uger med Carboplatin og Paclitaxel samt 12 uger med Doxo/Epirubicin og Cyclophosphamide. Adjungerende behandling efter operation var pembrolizumab eller placebo i 27 uger - og studiet viser lovende resultater, forklarede Peter Schmid ved præsentationen: ”Det er en fornøjelse at præsentere resultaterne. Hvis vi ser på de endelige resultater for kombinationen, kan vi se, at pCR for kontrolgruppen var 51,2%, hvorimod pCR var signifikant øget til 64,8% for gruppen, der fik pembrolizumab. Det er efter min mening en klinisk værdifuld stigning.” Studiet viste nemlig en signifikant øgning af pCR fra 51,2% (95% CI: 44,1 - 58,3) til 64,8% (95% CI: 59,9 - 69,5) (p = 0,00055) efter 15,5 måneders follow-up for gruppen, der blev behandlet med pembrolizumab og kemoterapi sammenlignet med kontrolgruppen, der fik placebo og kemoterapi som neoadjungerende behandling. Om selve overlevelsesraten vurderede professoren også, at kombinationsbehandlingen af immunterapi og kemoterapi, havde en effekt på denne: ”På dette tidlige stadie kan vi se på de foreløbige resultater, at 7,4% af dem, der bliver behandlet med pembrolizumab får tilbagefald, mod 11,8% i kontrolgruppen,” uddybede Peter Schmid. Han forklarede dog, at der skal gennemføres flere overlevelsesanalyser, når patienterne er blevet fulgt i længere tid. Bivirkningsprofilen er relativt ens Peter Schmid var også positiv overfor bivirkningsprofilen, som stort set er uændret...