Opdaterede data for cemiplimab-behandling af avanceret metastatisk kutant planocellulært karcinom

Best Practice Nordic | Sep 2019 | ESMO 2019 |

Danny Rischin, Department of Medical Oncology, Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Australia, fremlægger her data fra et fase II-studie at to forskellige doser af cemiplimab, en PD-1-hæmmer. Studiet bekræfter bla. at cemiplimab er en behandlingsmulighed for patienter med avanceret metastatisk kutant planocellulært karcinom. Klik og hør Danny Rischin redegøre nærmere for studiets resultater.