Værdien af patientinddragelse

Best Practice Nordic | Sep 2019 | ESMO 2019 |

I 2017 blev en verdensnyhed præsenteret indenfor onkologien, idet et abstract på ASCO viste, at proaktiv brug af patientinddragelse kan forbedre overlevelsen hos patienter med metastatisk cancer af blandet type. På dette års ESMO kongres har Helle Pappott særlig opmærksomhed på studier, der belyser evidens og effekt ved brug af PRO. Klik og hør, hvilke præsentationer Helle fremhæver, og hvilke spørgsmål, der fortsat ikke er svar på.