Det største studie til dato om metastatisk  urotelialt  karcinom

Best Practice Nordic | okt 2019 | ESMO 2019 |

Professor Enrique Grande, MD Anderson Cancer Center, Madrid fremlægger I denne MEdtalk resultater fra IMvigor 130-studiet, der belyser behandling med atezolizumab, som mono- eller i kombination med standardbehandling til patienter med metastatisk  urotelialt  karcinom.