Immunterapi øger levetiden for patienter med ikke-småcellet lungekræft

Best Practice Nordic | okt 2019 | ESMO 2019 |

Tecentriq (atezolizumab) øger overlevelsen for patienter med ikke-småcellet lungekræft. Det viser studiet IMpower110 fremsat ved den europæiske kræftkongres ESMO 2019. Overlæge Jens Benn Sørensen fra Rigshospitalet klapper i hænderne over nyheden. Patienter med ikke-småcellet lungekræft lever læng-ere, når de behandles med Tecentriq (atezolizumab), sammenlignet med studiets kontrolgruppe. Det viser studiet IMpower110, som blev præsenteret ved den europæiske kræftkongres ESMO 2019.  Jens Benn Sørensen overværede præsentationen af IMpower110-studiet i Barcelona: ”Det er meget positive resultater. Forskerne viser, at patienter med ikke-småcellet lungekræft, som er karakteriseret ved en høj PD-L1 ekspression, kan behandles med atezolizumab. Jeg forventede, at studiet ville nå til denne konklusion, men det er godt at få det bekræftet.” Patientgruppen behandlet med atezolizumab lever ifølge studiet syv måneder længere end kontrolgruppen. Studiet viste en signifikant forbedring af den mediane overlevelse (OS), da den ligger på 20,2 måneder ved behandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft med en high level af PD-L1 ekspression, mod 13,1 måneder for dem, der blev behandlet med kemoterapi.  Jens Benn Sørensen mener, at studiet kan få stor betydning for patienter med ikke-småcellet lungekræft: ”Jeg hæftede mig samtidig ved, at det er muligt at opdele patienterne med en høj PD-L1 ekspression efter om ekspressionen udtrykkes i tumorcellerne eller immuncellerne. Det vil være interessant at se nærmere på, om det har betydning for effekten af behandlingen med atezolizumab. Men her må vi afvente de opfølgende analyser,” uddyber han. I alt blev 572 patienter inkluderet i studiet. Interventionsgruppen blev behandlet med atezolizumab, hvorimod kontrolgruppen blev behandlet med carboplatin eller cisplatin i kombination med enten pemetrexed (non-squamous) eller gemcitabine (squamous), efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med pemetrexed alene (non-squamous) eller best supportive care (squamous). Skrevet af Nadia Pedersen, journalist