Nyt studie: Immunterapi og kemoterapi i kombination giver større overlevelse hos patienter med metastatisk urotelialt karcinom

Best Practice Nordic | okt 2019 | ESMO 2019 |

Et studie fremvist ved ESMO 2019 peger på, at en kombination af immunterapi og kemoterapi øger den progressionsfri overlevelse hos patienter med metastatisk urotelialt karcinom.  Ved dette års ESMO-kongres præsenterede professor Enrique Grande fra MD Anderson Cancer Center, Madrid resultater fra studiet “IMvigor 130: Efficacy and safety from a phase III study of atezolizumab (atezo) as monotherapy or combined with platinum-based chemotherapy (PBC) vs placebo + PBC in previously untreated locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (mUC)”. Overlæge Mads Agerbæk fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital er på den baggrund begejstret:  ”Det er det første fase III-studie til dato om kombinationen af kemoterapi og immunterapi til metastatisk urotelialt karcinom,” udtalte han. Med et follow-up på 11,8 måneder viser studiet, at den progressionsfri overlevelse (PFS) hos patienterne var 8,2 måneder for gruppen, der både fik atezolizumab og kemoterapi sammenlignet med kontrolgruppen, der kun fik kemoterapi, hvor PFS var 6,3 måneder (HR, 0,82 [95% CI: 0,70 - 0,96] p = 0,007).” Resultaterne for den totale overlevelse er også lovende De foreløbige resultater for den totale overlevelse for gruppen, der fik kombinationsbehandlingen sammenlignet med gruppen, der kun fik kemoterapi, er også positive, selvom de dog endnu ikke er statistisk signifikante.  Enrique Grande påpegede, at resultaterne kan gøre en forskel for PD-L1 positive patienter også: ”De patienter, der var PD-L1 positive oplevede den samme effekt i monoterapi-armen sammenlignet med kemoterapi-armen. Det er derfor oplagt at have en debat med vores patienter, hvis de er PD-L1 positive, om hvorvidt de kun skal have atezolizumab, eller om de skal have kombinationsbehandlingen.” Dansk overlæge er positiv over resultaterne Enrique Grande er ikke alene med begejstringen for resultaterne af kombinationsbehandlingen. Overlæge Mads Agerbæk er enig: ”Jeg synes, det er super spændende data. Det er de første data, vi får fra et fase III-studie baseret på kombinationen af det, der...