Kombinationsbehandling med atezolizumab er nu godkendt af EMA

Best Practice Nordic | okt 2019 | Brystkræft | ESMO 2019 |

Ny kombinationsbehandling af triple-negativ brystkræft viser så gode resultater i studiet IMPassion130, at behandlingen netop er blevet godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur. Hovedforskeren bag studiet ser allerede behandlingen som standard til PD-L1 positive patienter. Patienter med triple-negativ brystkræft kan nu behandles med en ny kombinationsbehandling af immunterapi, Tecentriq (atezolizumab) i kombination med kemoterapi (nab-paclitaxel). Dette er blevet muligt efter et studie (IMPassion130) har vist større progressionsfri overlevelse hos patienter med triple-negativ brystkræft. Det Europæiske Lægemiddelagentur har derfor nu godkendt behandlingen. Professor Peter Schmid fra Barts Cancer Institute i London, som står bag studiet IMPassion130, er heller ikke i tvivl om, at behandlingen er banebrydende: ”For mig er det den nye standardbehandling for patienter med PD-L1 positive tumorer med tilbagefald mindst et år efter, at deres behandling er afsluttet.” Stor betydning for patienterne Resultaterne er lovende. Studiet viser, at den progressionsfri overlevelse for de triple-negative patienter, der får kombinationsbehandlingen med immunterapi, er signifikant forskellig fra kontrolgruppen. Resultaterne viser at risikoen for, at sygdommen forværres, eller patienten dør, bliver reduceret med 38% ved behandlingen. Behandlingens effektivitet står meget klart, mener han. ”Det er tydeligt etableret for mig, med en overlevelsesfordel på 25 måneder i interventionsarmen sammenlignet med 18 måneder hos kontrolarmen, hos den PD-L1 positive population (median OS = 25,0 versus 18,0 måneder; HR = 0,71, 95% CI: 0,54 - 0,93).” Næste trin Spørgsmålet er så, hvad det næste er, der skal ske i behandlingen af triple-negative brystkræftpatienter er. Til det svarer Peter Schmid: ”Vi har stadigt meget arbejde at gøre. Næste mål er at finde noget, som virker godt på PD-L1 negative patienter. Vi er i gang med at planlægge et fase III-studie, der i min optik, ser meget lovende ud. Til dette studie vil vi nok stratificere efter biologien, idet al kemobehandling ikke passer til alle patienter- det samme gælder...