RA

Diagnostisk indikation på en ny biomarkør for kollagen type X

Anne-Christine Bay-Jensen | Nov 2019 | Reumatologi |

Anne-Christine Bay-Jensen
MSc., ph.d., afdelingschef,
Rheumatology,
Nordic Bioscience,
Biomarkers & Research

Osteoartrose (OA) eller slidgigt, er den mest almind-elige ledsygdom og er kendetegnet ved bruskskader og nedsat funktion af for eksempel knæ og hofteled. En række risikofaktorer, såsom aldring, køn, fedme, tidligt traume og arvelighed er forbundet med slidgigt i knæet.  Selvom der er gjort betydelige fremskridt i forståelsen af de mekanismer der fører til nedbrydning af brusken i OA, mangler der stadig en grundlæggende forståelse af de molekylære processer, der kan føre til behandling, som er rettet mod beskyttelse af videre nedbrydning af brusken.1  Chondrocytter er de eneste celler, der er til stede i den sunde brusk. Ved OA kan chondrocytter differentiere til en fænotype, der minder mere om den celletype som findes ved Endochondral ossifikation (knoglevækst).2-6 Chondrocytterne kan således udtrykke matrixproteiner såsom kollagen type x og matrix metolloproteinese-13 (MMP-13), som er forbundet med knogledannelse.7  Det er interessant fordi én af de ændringer, der ses i leddet ved radiografisk OA, er fortykkelse af det subchondrale knoglelag.8,9 Knoglen er, til forskel fra brusken, innerveret, hvilket kan have betydning for patientens smerteniveau. Med andre ord kan bedre forståelse for skiftet mellem brusk og knogle måske give bedre forståelse for smerter i forbindelse med OA.  Formålet med vores arbejde med kollagen type x var, og er fortsat, at opnå bedre forståelse af de molekylære processer, der fører til at brusken forsvinder, mens det subchondrale knoglelag bliver tykkere. Hermed kan vi øge muligheden for at udvikle brusk-specifikke behandlinger. Senest har vi udviklet en blodbaseret biomarkør, Col10neo, som kan måle omsætning af kollagen type x. Sammenligning mellem radiografisk score og plasmaniveauer af Col10neo For at undersøge om der var en relevant sammenhæng mellem kollagen type X og radiografisk OA, målte vi Col10neo i prøver (n = 253) fra et tværsnitstudie udført af C4Pain.10 Graden af radiografisk OA blev scoret i knæene ved hjælp af Kellgren-Lawrence...