Diabetesbehandling og risiko for fraktur

Jakob Starup Linde | Nov 2019 | Almen praksis |

Jakob Starup Linde
læge, ph.d.,
Diabetes og Hormonsygdomme,
Aarhus Universitetshospital,
Steno Diabetes Center Aarhus,
Aarhus Universitetshospital

Katrine Hygum
læge,
Diabetes og Hormonsygdomme,
Aarhus Universitetshospital,
Medicinsk Afdeling,
Regionshospitalet Herning,
Hospitalsenheden Vest

Type 2-diabetes er associeret med en øget risiko for frakturer; især hoftefrakturer. Mekanismen bag den øgede forekomst af frakturer hos patienter med type 2-diabetes er ukendt, hvorfor effekten af forskellige antidiabetiske lægemidler er undersøgt.  Denne artikel gennemgår sammenhængen mellem antidiabetika og frakturer. Metformin Metformin er førstevalgs-antidiabetika til behandling af type 2-diabetes. Cellestudier viser en gunstig effekt af metformin på knogleformationen, og kohortestudier rapporterer enten reduceret frakturrisiko eller ingen effekt på frakturrisiko ved metforminbehandling hos patienter med type 2-diabetes.1  Dog er observationelle studier begrænset af, at de patienter, der behandles med metformin som enkeltstofsbehandling, ofte er mere raske og har en velreguleret diabetes sammenlignet med de patienter, der er i flerstofsbehandling. Det er således fortsat uvist, om metformin kan beskytte mod frakturer. GLP-1 receptor agonister og dipeptidyl peptidase inhibitorer Det er foreslået, at behandling med GLP-1 receptor agonister (GLP-1 RA) reducerer risikoen for frakturer. Cellestudier viser, at GLP-1 RA stimulerer knogleformationen via aktivering af GLP1-RA receptorer på osteoblasterne.2 Ligeledes viser dyrestudier, at mus med GLP-1 gen-knockout har øget knogleresorption og lavere knoglemasse.3  Meta-analyser af randomiserede kontrollerede studier (RCT) finder ingen effekt af GLP-1 RA eller dipeptidyl peptidase inhibitorer (DPPiv-i) på risikoen for frakturer, dog er resultaterne fra disse studier begrænset af korte opfølgningstider.4,5 Registerbaserede opfølgningsstudier rapporterer ingen effekt af hverken GLP-1 RA eller DPPiv-i på frakturrisikoen hos patienter med type 2-diabetes.6,7  GLP-1 RA og DPPiv-i er nyere antidiabetika, hvorfor opfølgningstiden i studierne fra behandlingens påbegyndelse til udvikling af fraktur er relativt kort. Samlet set tyder nuværende evidens på, at GLP-1 RA og DPPiv-i har en neutral effekt på frakturrisikoen hos patienter med type 2-diabetes.  Sodium glucose co-transporter-2 inhibitorer Sodium glucose co-transporter-2 inhibitorer (SGLT2-i) er, ligesom GLP-1RA og DPPiv-i, nyere medicinske lægemidler til behandling af type 2-diabetes. Der er tidligere fremsat en hypotese om, at SGLT2-i øger frakturrisikoen hos patienter med type...