Sammenligning af migrænepatienter og raske kontrolpersoner ved brug af RNA-sekventering – er der en forskel i genekspressionen?

Katrine Falkenberg | Nov 2019 | Migræne - FOKUS | Neurologi |

Katrine Falkenberg
læge, ph.d.-studerende,
Dansk Hovedpinecenter,
Neurologisk Klinik,
Rigshospitalet-Glostrup

Lisette J. A. Kogelman
ph.d., seniorforsker,
Dansk Hovedpinecenter,
Neurologisk Klinik,
Rigshospitalet-Glostrup

Trods det faktum at migræne er en almindelig lidelse, er patogenesen stadig ikke tilstrækkelig kendt. Migræne har en estimeret arvelighed på 40-70%, og der er identificeret 38 genetiske risiko-varianter associeret med migræne.1-3 Disse genetiske varianter forklarer dog kun en lille del af den genetiske variation i migræne. Derudover findes der ingen accepteret biomarkør for migræne.4  Genetiske variationer er relativt stationære gennem livet, men genekspressionen er vævsafhængig og påvirkes af både genetiske og miljømæssige faktorer. Genekspression kan derfor forklare mere om de molekylære mekanismer bag sygdomme. Det er tidligere vist, at genekspressionen i perifert blod korrelerer fint med væv fra det neurologiske system.5,6 Da hjernevæv, som er det mest relevante væv for migræne, ikke er let tilgængeligt på levende patienter, undersøges perifert blod i stedet. Der er tidligere gennemført få studier, der undersøger forskellen i genekspressionen i blod mellem migrænepatienter og raske kontrolpersoner.7-9  Disse forsøg har vist forskellige resultater og der mangler derfor et endegyldigt svar på, om der er forskel i genekspressionen mellem migrænepatienter og raske. Selvom både migræne uden aura (MO) og migræne med aura (MA) er undergrupper af migræne, er det uvist om den genetiske arkitektur imellem dem er forskellig.  I dette studie bruger vi RNA-sekventering til at teste, om der er forskel i genekspressionen mellem migrænepatienter og raske kontrolpersoner og, som de første i verden, mellem MO og MA.  Fremgangsmåde Via opslag på Dansk Hovedpinecenter og andre afdelinger samt på forsøgsperson.dk, inkluderede vi 17 patienter med MO og ni patienter med MA. For at tage højde for forskelle i RNA-ekspression, der udelukkende skyldtes køn, er der i dette studie kun inkluderet kvindelige patienter. Disse blev alders- og kønsmatchet med 19 raske kontrolpersoner.  Blodprøvetagningen Forsøgsdeltageren måtte ikke have haft migræne i fem dage eller anden form for hovedpine i 24 timer før prøvetagningen. Der blev udtaget veneblod fra...