Bariatrisk kirurgi ved non-alkoholisk fedtleversygdom

Tea Lund Laursen | Dec 2019 | Almen praksis |

Tea Lund Laursen
læge, ph.d.-studerende,
Medicinsk Hepato-
Gastroenterologisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital

Konstantin Kazankov
læge, ph.d.,
Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital

Henning Grønbæk
professor,
Medicinsk Hepatogastroenterologisk Afdeling,
ENETS Center of Excellence,
Aarhus Universitetshospital

Alarmerende stigninger i hyppigheden af overvægt og diabetes samt uhensigtsmæssig livsstil har bidraget til en dramatisk stigning i forekomsten af non-alkoholisk fedtleversygdom (NAFLD).1 Tilstanden er oftest asymptomatisk og spænder over et spektrum af leverforandringer fra simpel fedtlever over non-alkoholisk steatohepatitis (NASH) med potentiel udvikling af fibrose og cirrose med risiko for komplikationer, herunder ascites, varicer og hepatisk encefalopati til primær levercancer og død.2  NAFLD og NASH hænger patofysiologisk tæt sammen med overvægt, metabolisk syndrom og type 2-diabetes.3,4 Desuden spiller hormoner som glucagon-like peptid 1 (GLP-1) en vigtig rolle ved NAFLD.  Bariatrisk kirurgi forårsager et stort vægttab, og det kan hos patienter med NAFLD føre til reduktion fedt i indholdet af fedt samt inflammation og fibrose i leveren.5,6 Den mest effektive behandling er Roux-en-Y gastric bypass.7 Proceduren forbedrer komponenterne af metabolisk syndrom samt glykæmisk kontrol ved type 2-diabetes.5  Nylige data har vist, at bariatrisk kirurgi kan have gavnlige effekter på GLP-1 og andre hormoner og vigtige lipid-metaboliske og inflammatoriske faktorer, som indgår i patofysiologien til NAFLD. Derfor kan bariatrisk kirurgi potentielt føre til normalisering af de patologiske leverforandringer, der findes hos NAFLD- og NASH-patienter. Dog er NAFLD ikke en selvstændig indikation for henvisning til bariatrisk kirurgi.  Nedenfor gennemgås henholdsvis de metaboliske og hepatiske effekter samt effekterne på lever-relateret mortalitet ved bariatrisk kirurgi, som vi for nylig har beskrevet i en oversigtsartikel.8 Metaboliske effekter ved bariatrisk kirurgi Store meta-analyser har undersøgt effekten af bariatrisk kirurgi på metaboliske endepunkter. Analyserne rapporterede fuldstændig resolution af type 2-diabetes hos mere end 70% af alle diabetespatienterne og et effektivt vægttab på ca. 60% af den overskyd-ende vægt.  Man mener, at tre primære mekanismer er involveret i bedre glykæmisk kontrol associeret med bariatrisk kirurgi: • Tidlig forbedring af insulinfølsomheden grundet post-kirurgi kalorierestriktion. • Sen forbedring af den perifere insulinfølsomhed grundet vægttab. • Forbedret post-prandial insulinsekretion grundet stigning...