Kliniske konsekvenser og prognose ved perifer arteriesygdom – hvilke faktorer kan påvirke prognosen?

Bent Raungaard | Dec 2019 | Almen praksis |

Bent Raungaard
overlæge, lektor, ph.d.,
Kardiologisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital

Perifer arteriesygdom (peripheral arterial disease; PAD) er i daglig praksis langt overvejende forsnævring (stenose) eller aflukning (okklusion) af en eller flere arterier, som forsyner underekstremiteterne.  Definitorisk dækker PAD dog over arteriesygdom i alle ikke-koronare arteriesystemer, og arteriesygdom i underekstremiteterne forkortes derfor nogle gange LEAD (lower extremity artery disease).  Denne artikel beskæftiger sig udelukkende med PAD i betydningen arteriesygdom i underekstremiteterne, omend en række epidemiologiske faktorer og risikofaktorer er fælles for PAD generelt, idet tilstanden langt hyppigst skyldes aterosklerose. Der er estimeret omkring 50.000 danskere med asymptomatisk PAD i underekstremiteterne og 50.000 med symptomgivende underekstremitets-iskæmi. Prævalensen stiger betydeligt med alderen og er angivet til 2% hos de 50-60 årige og 6-7% hos de 65-75 årige. Asymptomatisk PAD er karakteriseret ved et ankelblodtryk nedsat til 90% eller mindre sammenlignet med systemblodtrykket målt på overarmen, hvilket udtrykkes som et ankel-arm index (ankel-brachial index, ABI) <0,9.  De første symptomer på underekstremitetsiskæmi er oftest claudicatio intermittens: Belastningsudløste smerter i underekstremiteterne - primært i læggene - hvilket tvinger patienten til at stoppe belastningen. Smerterne svinder i hvile efter få minutter. Smerterne fremkaldes med høj reproducerbarhed ved en given belastning. Ved forværring i PAD opstår hvilesmerter: Smerterne er til stede i hvile og er lokaliseret til hud og tæer, helt distalt. Oftest er der smerter om natten med smertelindring, når patienten lægger benet udover sengekanten eller står op. Senere er der mere konstante smerter. Klinisk vil foden samtidig oftest være kølig med langsomt kapillærrespons og manglende fodpuls, og foden bliver ligbleg ved elevation. Senere kan der udvikles sår og gangræn, primært lokaliseret i tæerne, særligt i første og femte tå, til hælen, nedadtil på crus og svarende til fodtøjets tryk. Prognose Patienter med PAD i underekstremiteterne har generaliseret aterosklerose, og de har derfor ofte samtidig aterosklerotisk arteriesygdom i det koronare kredsløb og i det cerebrovaskulære gebet.  Patienterne...