PAD-udredning

Ulla Overgaard Andersen | Dec 2019 | Uncategorized |

Ulla Overgaard Andersen
overlæge, dr.med.
Kardiologisk Afsnit,
Holbæk Sygehus

Perifer arterie sygdom (PAD) er arteriosklerose og aflukning af perifere arterier, som oftest i benene. Indgangsvinklen til behandlersystemet er oftest smerter i læggene ved gang med typisk smertelindring efter et par minutters hvile. Ved progredierende sygdom er der hvilesmerter og eventuelt sår, der ikke vil læges.  Ved undersøgelsen af benet noteres: Inspektion (farve, atrofi, sår, hudforandringer, hårtab), sensibilitetsundersøgelse, kapillærreaktion, palpation af perifere pulse, blodtryksmåling i begge arme (BT i begge arme er vigtigt, hvis man selv måler ankeltryk - det højeste bruges som reference). Biokemisk screening: • Hæmoglobin, hæmatokrit, trombocyt- og leukocyttal, kreatinin, elektrolytter, TSH, lipidprofil (totalkolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerid), HgBA1c, s-urat, ALAT). • EKG. • Yngre patienter (<50 år) bør undersøges for trombofili, med mindre anden oplagt årsag er påvist.  Diagnosen sættes Perifer arteriosklerose diagnosticeres ved at påvise en forskel på blodtryk i armen og blodtryk i benet. Et ankel-brachial index på 0,9 eller derunder er således ensbetydende med nedsat perifert flow.  Risikofaktorer Med til udredningen af disse patienter hører en gennemgang af risikofaktorer og tegn på betydende koronar og/eller cerebrovaskulær sygdom. Det er de samme risikofaktorer, som ved iskæmisk hjertelidelse. • Rygning. • Dyslipidæmi. • Hypertension. • Manglende motion. • Overvægt. • Diabetes. Behandling af risikofaktorer Disse risikofaktorer behandles til de samme mål, som for iskæmisk hjertelidelse. For dyslipidæmi stiles der efter LDL-kolesterol på under 1,8 mmol/l. Hvis der er diabetes, bør LDL-kolesterol ligge på under 1,4 mmol/l. Blodtryksmålet er under 130/80 og gerne lavere (ned til 120 systolisk). Hvad motionen angår, stiles der efter en halv times motion (gang) hver dag. Til at begynde med motioneres der til lidt over smertegrænsen, og der repeteres for at opnå en samlet præstation på en halv times motion dagligt. Henvisning til karkirurgi Ved svigt af risikofaktorbehandlingen efter tre måneder og ved svær claudicatio intermittens i en sådan grad, at livskvaliteten eller...