Patienten med stabil angina pectoris

Jess Lambrechtsen | Dec 2019 | Almen praksis |

Jess Lambrechtsen
lektor, læge, ph.d.,
Medicinsk Afdeling,
Kardiologisk Sektion,
Odense Universitets Hospital, Svendborg

I skrivende stund er den nye europæiske guideline fra august 2019 vedrørende patienter med stabil angina pectoris1 til vurdering i Dansk Kardiologisk Selskab. Den nye guideline kalder patienter med stabil angina pectoris for patienter med kronisk koronar syndrom (KKS). I nedenstående tillader jeg mig at fortsætte med betegnelsen ”stabil angina-patient”. Patienter med stabil angina pectoris har en rigtig god prognose til forskel for patienter med akut koronar syndrom (AKS), det vil sige patienter med STEMI (ST segment elevations infarkt), Non-STEMI og ustabil angina-patienter. Det paradoksale er, at begge sygdomsgrupper har grundlæggende samme patologi i kranspulsårerne, nemlig åreforkalkning. Herudover også samme risikofaktorer.  Det, der adskiller patienterne pato-histologisk fra hinanden, er om åreforkalkningslæsionen (plaquet) er stabil eller ustabil. AKS er kendetegnet ved at opstå på baggrund af åreforkalkninger med ustabil plaques. Plaquet har kun i få tilfælde givet anledning til stabil angina-smerter før patienten indlægges med AKS. Det skyldes, at AKS-patienternes stenoser i kranspulsårene er mindre end 50-60%, og stenoser på det niveau giver sjældent symptomer.  Derfor er AKS-patienterne ofte patienter uden tidligere kendte angina, men med velkendte risikofaktorer, hvor tobak er den væsentligste. Simplificeret får AKS-patienten symptomer på grund af læsion af plaquet og dermed aktivering af trombocyt- og trombosekaskaden, der medfører, at læsionen, der før var 50%, nu pludselig er 70-100% og dermed symptomgivende.  Artiklen her handler udelukkende om stabile angina-patienter. Det er patienter med stabil plaques, der over tid giver anledning til en stenose, der overstiger 50-60% og dermed langsomt bliver hæmodynamisk betydende i situationer, hvor patienten udsættes for fysisk eller emotionel stress. Den klassiske patient kan angive, at der er prækordial trykken, smerter op i kæben eller ud i skulderen/arm ved anstrengelse eller stress, og at symptomerne forsvinder ved hvile og/eller NTG.  Håndtering af denne stabile angina-patient kan beskrives i fire trin: • Komorbiditet og andre årsager til...