Perifer arterie sygdom anno 2020 – udredning og behandling

Lærke Urbak | Dec 2019 | Almen praksis |

Lærke Urbak
reservelæge,
Karkirurgisk Klinik,
Rigshospitalet

Nikolaj Eldrup
overlæge, ph.d.,
Karkirurgisk Klinik,
Rigshospitalet

Perifer arteriel sygdom manifesterer sig i mange stadier. Til at begynde med kommer der typisk funktionsudløste smerter ved gang (claudicatio intermittens). Der kan senere komme kritisk iskæmi med symptomer i form af hvilesmerter (med behov for at have benet eller benene hængende udover sengekanten om natten) samt iskæmiske sår. I sidste stadie forekommer regulær gangræn.  Færre end 5% af patienterne med claudicatio intermittens mister en ekstremitet indenfor fem år med optimal medicinsk behandling,1 hvorimod op til 70% af patienterne med gangræn vil trods revaskularisering og den bedste medicinske behandling miste en ekstremitet i løbet af blot fire år.2  Tegn på perifer aterosklerose med nedsat ankeltryk i form af ankel-brachial index (ABI) under 0,9 eller over 1,4 er nu også en accepteret sygdomsmarkør, idet det er tæt associeret til øget risiko for kardiovaskulær sygdom og død.3  Perifer arteriel sygdom er den aterosklerotiske tilstand, som manifesterer sig senest i livet, og når den først forekommer, er der ofte samtidig aterosklerose i hjertet eller hjernen, uafhængigt af patientens alder.4 Så trods det, at patienten henvender sig med gener fra underekstremiteterne, er der altid behov for universel aterosklerotisk forebyggende behandling. Den medicinske anti-aterosklerotiske behandling initieres primært for at stoppe udviklingen og for at stabilisere aterosklerotisk plaque (ved hjælp af kolesterolsænkende og antihypertensiv behandling) samt for at forebygge trombose (antitrombotika).  Lavt stofskifte og diabetes kan, med de dysregulerede metabolismer, være med til at øge den generelle inflammation i kroppen, hvilket kan medføre endotel dysfunktion og plaque-udvikling, hvorfor det er vigtigt at screene for disse tilstande og behandle dem, hvis de forekommer.  Nedsat ankeltryk - uden symptomer Nedsat ankeltryk (det vil sige ankel brachial index (ABI) <0,9) er i flere populationsstudier vist at være tæt associeret til øget risiko for kardiovaskulære katastrofer og død med hazard ratio op til 4 i forhold til normalt ankeltryk.5  Der...