Europæisk overvågning af hiv-resistens

Jannik Fonager | Dec 2019 | Infektionsmedicin |

Jannik Fonager
seniorforsker,
Virus Forskning og Udvikling,
Statens Serum Institut

UNAIDS (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) lancerede i 2014 et hiv-program med en målsætning om, at i 2020 skal 90% af alle hiv-smittede kende deres status, og af disse skal 90% være påbegyndt antiretorviral terapi (ART) og 90% af disse skal være viralt supprimerede.1  For år 2030 er målet 95%-95%-95%. I slutningen af 2017 var status globalt for målsætningen 79-78-86.2 Både globalt og i Europa er der dog store regions- og landeforskelle i forhold til, hvor langt man er fra at opfylde målsætningen: Vesteuropa: 84-88-90, Centraleuropa: 84-69-62 og Østeuropa: 57-45-57.3 I Danmark og Sverige er 90-90-90 målene nået.3,4  Ifølge WHO (World Health Organization) og ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) blev der i 2008 diagnosticeret 107.385 hiv-smittede i WHO’s europæiske region*, svarende til en incidens på 14,6 smittede pr. 100.000 indbyggere.5 I 2017 var der 159.420 hiv-smittede, svarende til en incidens på 20% og en stigning på 37% i forhold til 2008.5  Den største andel (82%) af de ny-diagnosticerede i 2017 var i den østlige del af regionen, hvilket også er det, der driver den fortsatte stigning i incidensen i regionen (incidens: 30,4% i 2008 og 51,1 % i 2017).5 Danmark som helhed havde i 2008 en incidens på 5,2% og i 2017 en incidens på 4,2%.5  Udrulningen af ART har været en stor succes i behandlingen af hiv-smittede, og har i Danmark og i andre I-lande signifikant reduceret forekomsten af AIDS og hiv-relaterede komorbiditeter. Som et middel til globalt at bremse den fortsatte hiv-smitte, har resultaterne været mere blandede, fordi det blandt andet kræver en kontinuerlig adgang til ART og overvågning af, om patienten er viralt supprimeret.  Derudover er inadækvat behandling forbundet med risikoen for, at hiv-virus udvikler resistens imod de anvendte ART-medikamenter, som derefter kan spredes. En relativ høj forekomst af hiv-resistens er observeret...