ASH 2019: Førstelinjebehandling af CLL med ibrutinib i kombination med venetoclax

Best Practice Nordic | Dec 2019 | Hæmatologi |

Førstelinjebehandling med ibrutinib i kombination med venetoclax repræsenterer en oral, en gang daglig, kemoterapifri behandling, som giver en høj grad af uMRD i både blod og knoglemarv hos patienter med CLL. Sikkerhedsprofilen for kombinationsbehandlingen var i overensstemmelse med kendte bivirkninger for de to behandlinger. Det er forventningen, at studiet med tiden kan give den nødvendige evidens for en tidsafgrænset behandling bestående af 12 cykler med kominationen af med ibrutinib og venetoclax. https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper121424.html