ASH 2019: Ibrutinib i kombination med rituximab ved CLL

Best Practice Nordic | Dec 2019 | Hæmatologi |

Kemo-immunoterapi med fludarabin, cyclophosphamid og rituximab (FCR) har været standardterapien for yngre patienter med CLL og er især effektiv hos patienter med IGHV-muteret CLL. Ca. halvdelen af ​​IGHV-muterede patienter er progressionsfrie otte år efter FCR-behandling. På ASH kongressen i 2018 blev de første data fra et fase III-forsøg præsenteret, hvor kemo-immunterapien (FCR) blev sammenlignet ​​ibrutinib i kombination med rituximab (IR) for tidligere ubehandlede CLL-patienter i alderen 70 år eller yngre, der krævede behandling. Med en median opfølgning på ca. 34 måneder viste undersøgelsen både en højere progressionsfri overlevelse (PFS) og en højere overall survival sammenlignet med FCR-behandlingen. https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper126824.html