ASH 2019: Ny potentiel BCMA CAR-T-celle behandling ved relapse/refraktær myelomatose

Best Practice Nordic | Dec 2019 | Hæmatologi |

JNJ-68284528 (JNJ-4528) er en kimærisk antigenreceptor T-celle (CAR-T) terapi, der indeholder to B-cell maturation antigener (BCMA)- targeteret enkelt domæne anstoffer designet til at give aviditet (hvor mange epitoper et antistof kan binde til pr. gang). Et ”first in human”, fase I-studie (LEGEND-2) udført i Kina med en en identisk CAR-T som JNJ-4528, viste et højt samlet respons og håndterbar sikkerhed hos 74 patienter med R/R myelomatose. På ASH 2019 blev Fase I b-resultater fra den igangværende CARTITUDE-1-studiet, udført i USA, med JNJ-4528 præsenteret. CARTITUDE-1-studiet viser samlet, at JNJ-4528 i en måldosis på 0,75x106 CAR + celler/kg leverer et tidligt og dybt respons, inklusive MRD-negativitet og håndterbar sikkerhedsprofil hos patienter med refraktær myelomatose. https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper121731.html