ASH 2019: Prognostiske værdi af PET-CT hos nydiagnosticerede patienter med myelomatose

Best Practice Nordic | Dec 2019 | Hæmatologi |

Fase III studiet CASSIOPEIA viste, at behandling med daratumumab i kombination med bortezomib, thalidomid og dexamethason vs behandling med bortezomib, thalidomid og dexamethason viste, at kombinationen med daratumumab signifikant reducerer risikoen for sygdomsprogression og død samt øger forekomsten af komplet respons og graden af MRD. I CASSIOPET-studiet af patienter i af patienter, der indgår i CASSIOPEIA-studiet viser at PET-CT baseline skanning har prognostisk betydning. Samtidig opnår flere patienter dobeltnegativitet både ved PET-CT og MRD ved kombinationsbehandlingen med daratumumab end patienter i standard-kombinationsbehandling. https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper123143.html