God kondition hos midaldrende mænd reducerer risikoen for KOL

Gorm Mørk Hansen | Jan 2020 | Almen praksis |

Gorm Mørk Hansen
læge, ph.d.,
Hjertemedicinsk Afdeling,
Herlev Hospital

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er resultatet af en gradvis destruktion af luftvejene og alveolerne, der er forårsaget af inhalation af skadelige gasser og partikler, mest tobaksrøg.1 KOL er ifølge World Health Organization (WHO) den fjerde-hyppigste dødsårsag på globalt plan, og incidensen er hastigt stigende.1,2  Rygning er den absolut dominerende årsag til KOL, og rygestop er og bliver den bedste og mest effektive måde at forhindre udviklingen af KOL - men en række øvrige forhold bidrager også til, at modulere den enkelte persons risiko for at udvikle KOL.  En stribe tidligere observationsstudier med vekslende follow-up længde har antydet en association mellem øget fysisk aktivitet og en reduceret risiko for - eller forsinket udvikling af - KOL.  Disse studier understøttes nu af resultaterne fra et andet nyt stort studie fra The Copenhagen Male Study af danske midaldrende mænds motionsvaner og deres langtidsrisiko for at udvikle KOL. Den videnskabelige artikel er publiceret i det britiske tidsskrift BMJ THORAX under titlen: “Midlife cardiorespiratory fitness and the long-term risk of chronic obstructive pulmonary disease”.3-6 I det nævnte studie fulgtes 4730 københavnske midaldrende mænd i op til 46 år, for at man kunne klarlægge korrelationen mellem deres kondition som midaldrende og deres senere risiko for at få diagnosen KOL og/eller dø af KOL. Deltagerne i studiet blev inkluderet i år 1970-1971, og de fik målt kondital ved cykeltest. Kondital er angivet som den maksimale ilt-optagelse pr. kilo legemsvægt.  Kondital er en objektiv og reproducerbar måling, som reflekterer den integrerede funktion af de kardio-pulmonale, muskulære og cellulære systemers evne til at ekstrahere og transportere ilten fra den atmosfæriske luft og, via mitokondrierne, producere ATP som energikilde til fysisk aktivitet. Kondital er derved en solid indikator for den enkelte persons fysiske form.  Studiet undersøgte deltagerne i tre kategorier af kondital: lav, middel og høj - defineret som +/-...