Risiko for efterfølgende leukæmi hos børnekræft-overlevere

Filippa Nyboe Norsker | Jan 2020 | Almen praksis | Hæmatologi | Onkologi |

Filippa Nyboe Norsker
kandidat i folkesundhedsvidenskab, ph.d.,
Forskningsgruppen Børnekræft,
Center for Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse

Jeanette Falck Winther
professor, overlæge, dr.med.,
Forskningsgruppen Børnekræft,
Center for Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse,
Afdeling for Klinisk Medicin,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Århus Universitet og Universitetshospital

Hvert år diagnosticeres omkring 275 børn og unge under 20 år med kræft i Danmark. Kræft hos børn er et af de medicinske områder, hvor vi har set de største gennembrud i behandlingen, hvilket betyder, at fire ud af fem børn i dag overlever en kræftdiagnose.1 Grundet kræftsygdommen - og ikke mindst kræftbehandlingen - har overlevere efter børnekræft dog en øget risiko for at udvikle senfølger, herunder en øget risiko for en ny primær kræftsygdom.2  Idet antallet af personer, der har overlevet en kræftsygdom i barndommen, vokser stødt, er det afgørende at undersøge risikoen for senfølger efter kræftbehandlingen. Det er tidligere vist, at personer, der har overlevet børnekræft, har en øget risiko for at udvikle leukæmi senere i livet - både hvad angår myeloid og lymfoid leukæmi.  Tidligere studier indikerede, at den forøgede risiko så ud til at nå et niveau omkring 10-15 år efter kræftdiagnosen i barndommen,3,4 men på grund af kort opfølgningstid og for lidt statistisk styrke, er risikoen på længere sigt stadig ikke kortlagt. I omtalte studie5 har Allodji et al. undersøgt risikoen for at udvikle leukæmi efter en kræftsygdom i barndommen. Studiet, der er karakteriseret ved at inkludere den hidtil største kohorte af overlevere efter børnekræft på verdensplan, har lang opfølgningstid, hvilket muliggør en evaluering af risikoen for at udvikle leukæmi selv op til 20 år efter behandlingen af den første kræftdiagnose.  Metode Studiet er en del af et stort europæisk forskningsprogram, PanCareSurFup (PanCare Childhood and Adolescent Cancer Survivor Care and Follow-Up Studies, www.pancaresurfup.eu), som har til formål at generere viden om senfølger efter børnekræft. Dette bruges til udarbejdelse af evidensbaserede internationale guidelines for opfølgning af tidligere børnekræft-patienter.6  I dette studie undersøges den langsigtede risiko for at udvikle leukæmi efter at have overlevet en kræftsygdom som barn. Heri indgår også betydningen af forskellige børnekræftdiagnoser samt en...