Vurdering af hjertesvigt-symptomer i almen praksis – hvilke patienter skal henvende sig til hjertesvigtklinik og hvilke patienter skal genhenvises?

Brian Bridal Løgstrup | Mar 2020 | Almen praksis | Hjertesvigt Skolen | Sygeplejersken |

Brian Bridal Løgstrup
overlæge, dr.med.,
klinisk lektor, ph.d.,
Afdeling for Hjertesygdomme,
Aarhus Universitetshospital

Tegn på hjertesvigt er karakteriseret ved åndenød, perifere ødemer og øget trætbarhed samt kardial dysfunktion. 1-2% af den voksne befolkning har hjertesvigt, og hyppigheden stiger med alderen. Den såkaldte NYHA-klassifikation bruges til både at fastslå patientens tilstand og til at træffe valg om behandling. Da hjertesvigt er et dynamisk syndrom, er samarbejdet mellem almen praksis, klinikker og hospitaler vigtig. Det anbefales, at almen praksis, ud over at forholde sig til de symptomer patienten beretter, benytter natriuretiske peptider til årlig kontrol af hjertesvigtpatienter, da der er kommet nye medikamina, som benytter natriuretiske peptider som behandlingsindikation. Hjertesvigt er et klinisk syndrom, som er karakteriseret ved typiske symptomer såsom åndenød, perifere ødemer og øget trætbarhed. Udover dette skal der være objektive tegn på kardial dysfunktion, som typisk konstateres med ekkokardiografi. Det er vurderet, at 1-2% af hele den voksne befolkning har hjertesvigt, og at denne andel er stigende i takt med, at befolkningens gennemsnitsalder stiger.1 Det anslås, at 60.000-80.000 danskere har hjertesvigt, hvilket betyder, at der minimum er 15-17 patienter med hjertesvigt pr. praktiserende læge i Danmark, og at der formentligt er ca. samme antal med ikke-diagnosticeret hjertesvigt. Hyppigheden af ny-diagnosticeret hjertesvigt stiger med alderen, og langt den største andel findes blandt personer over 65 år.2 Symptomer på hjertesvigt og brugen af New York Heart Association (NYHA) klassifikation Symptomer på hjertesvigt kan enten komme snigende eller manifestere sig akut. Specielt ved snigende symptomer tænker patienterne ofte ikke selv over, at de er syge. Ofte tænker patienterne, at der er tale om dårlig kondition, eller at det blot er en naturlig følge af at blive ældre. Som læge kan det være en udfordring at vurdere patienternes symptomer. Mange hjertesvigtpatienter har konkurrerende sygdomme (KOL, astma, anæmi og så videre), hvor symptomerne let kan forveksles med symptomer på hjertesvigt.3,4 Det er derfor ikke altid lige let at finde...