Foreløbige erfaringer med Cladribin

Alex Heick | Mar 2020 | Multipel Sklerose | Neurologi |

Alex Heick
overlæge,
Rigshospitalet-
Glostrup

Cladribin (Mavenclad) er en ret ny tabletbehandling til behandling af attakvis dissemineret sklerose, der i Danmark har været tilgængelig i halvandet år. Præparatet har dog været i medicinsk brug i en årrække. Cladribin blev første gang godkendt til forebyggelse af afstødning af nyretransplantation i 2001 under handelsnavnet Litak. Cladribin er meget let at have med at gøre både for patienten og for klinikkens personale. Sygdomskontrollen er god også hos højaktive patienter, og det tåles godt, men er nok nogle måneder om at virke maksimalt. Til gengæld er virkningen langvarig. Cladribin er et nyttigt præparat, der har fundet sin plads i skleroseklinikkens behandlingsmæssige repertoire. Cladribin (Mavenclad) er et ret nyt medicinsk præparat til behandling af attakvis dissemineret sklerose, der i Danmark har været tilgængeligt i halvandet år. Præparatet har dog været i medicinsk brug i en årrække. Cladribin blev første gang godkendt til forebyggelse af afstødning af nyretransplantation i 2001 under handelsnavnet Litak. Det første fase III-studie, Clarity,1 påbegyndtes i 2005. I 2012 blev Cladribin anmeldt med henblik på klinisk brug både i USA og Europa, men blev afvist blandt andet med henvisning til usikkerhed overfor langtidsfølger. Siden er fulgt studierne Onward2 og Premiere3 samt Clarity Extension,4 der har dokumenteret langvarig højeffektiv virkning på alvorlig dissemineret sklerose. I den efterhånden lange observationstid har der ikke vist sig nye overraskende bivirkninger.  Dobbeltblindede randomiserede undersøgelser har vist, at Cladribin har medført reduktion af attakker med 58% sammenlignet med placebo.1 Effekten er langvarig, og Clarity Extension-studiet4 viste, at der hos 44% i ubehandlede tredje og fjerde år ikke var tegn på sygdomsaktivitet. Jeg vil henvise til referencerne vedrørende yderligere detaljer fra behandlingsforsøgene.  Virkningsmekanisme Cladribin er et lille molekyle, som er en analog til adenosin, og det akkumuleres intracellulært. I lymfocytter aktiveres Cladribin i højere grad end i andre celler til en cytotoksisk metabolit, hvilket...