Oral C-vitamin til patienter med blodkræft ændrer epigenetikken

Linn Gillberg | Apr 2020 | Hæmatologi |

Linn Gillberg
MSc i human biologi, ph.d.,
Klinik for Blodsygdomme,
Rigshospitalet, BRIC,
Københavns Universitet

Stine Ulrik Mikkelsen
læge, ph.d.-studerende,
Klinik for Blodsygdomme,
Rigshospitalet, BRIC,
Københavns Universitet

Kirsten Grønbæk
professor, overlæge, DMSc,
Klinik for Blodsygdomme,
Rigshospitalet, BRIC,
Københavns Universitet

C-vitamintilskud kan korrigere C-vitaminmangel hos patienter med maligne hæmatologiske sygdomme som MDS, AML og CMML. I denne artikel beskrives resultaterne af et klinisk pilotstudie, der viste, at de patienter, der fik C-vitamintilskud til deres behandling med azacitidin, fik en større ændring i epigenetik end de patienter, der fik placebo. Dette tyder på, at C-vitamin kan påvirke den biologiske effekt af azacitidin-behandling. Den alternative mulighed eksisterer dog, at koncentration af C-vitamin er lav hos patienter med blodkræft, fordi cancercellerne skal bruge C-vitamin til deres vækst. Patienter med blodkræft har ofte svær mangel på C-vitamin i blodet. Dette blev vist hos danske patienter med blodkræft i 20161og hos patienter med myeloid blodkræft, som behandles med det epigenetiske lægemiddel azacitidin, i et studie som for nylig er publiceret i tidsskriftet Clinical Epigenetics.1 Begge studier er udført i samarbejde mellem Epi-/Genom laboratoriet på Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet, og forskere ved Van Andel Research Institute, Michigan, USA. Hvorfor disse patienter mangler C-vitamin vides endnu ikke. Der er dog god mulighed for at øge C-vitaminniveauet til det fysiologiske normalområde. I et klinisk pilotstudie rekrutterede vi 20 patienter med høj-risiko myelodysplastisk syndrom (MDS), akut myeloid leukæmi (AML) eller kronisk myelomonocytær leukæmi (CMML). Af disse patienter havde otte (40%) svær C-vitaminmangel (11,4 µM) og yderligere seks havde C-vitaminniveauer under nedre normalegrænse (23µM).2 Fire af de seks patienter med normale niveauer af C-vitamin i blodet havde taget fast C-vitamintilskud op til studiestart (figur 1A). Fire uger efter rekruttering blev ti af patienterne randomiseret til C-vitamintilskud på 500 mg pr. dag i løbet af to behandlingscykler med azacitidin (figur 1B). De øvrige ti patienter fik placebo. Alle patienter, som fik C-vitamintilskud, opnåede et normalt C-vitaminniveau efter kun få dages tilskud.2 Dette tyder på, at patienterne ikke har malabsorptionaf C-vitamin fra tarmen, og at C-vitaminmangel nemt kan korrigeres eller forebygges ved vitamintilskud. C-vitamin...