Antivirulens terapi

Er atopisk dermatitis associeret med overvægt og fedme?

Zarqa Ali | Apr 2020 | Almen praksis | Dermatologi | Overvægt - FOKUS | Sygeplejersken |

Zarqa Ali
læge, ph.d.,
Dermatologisk Afdeling,
Bispebjerg Hospital

Overvægt og svær overvægt er, især hos kvinder, associeret med en øget risiko for atopisk dermatitis. Dette har stor klinisk betydning, da svær overvægt kan være en modificerbar risikofaktor for atopisk dermatitis, og det er velkendt, at svær overvægt er relateret til mange sundhedsmæssige problemer. Om vægtkontrol tidligt i livet kan bidrage til at mildne eller helt fjerne symptomer på atopisk dermatitis vil være meget interessant at undersøge. Overvægt er gennem de seneste årtier blevet et stadigt større problem globalt. Forekomsten af overvægt og svær overvægt er fordoblet på verdensplan siden 1980, og i Danmark er 16,8% af den voksne befolkning svært overvægtige.1 Det er almen kendt, at svær overvægt bidrager til metabolisk syndrom gennem aterosklerose, dyslipidæmi, hypertension og hyperglykæmi.2De senere år er der dog kommet mere fokus på fedtvævet som et hormon-producerende endokrint organ. Fedtvævet producerer proinflammatoriske cytokiner, der er ansvarligt for en vedvarende systemisk low-grade inflammation.3 Svær overvægt betragtes som en proinflammatorisk tilstand, som også menes at kunne påvirke andre inflammatoriske sygdomme som inflammatorisk tarmsygdom, reumatoid artritis og atopiske sygdomme som astma og atopisk eksem. Forskning i sammenhængen mellem svær overvægt og atopiske sygdomme har for det meste fokuseret på astma, hvor svær overvægt ikke alene kan medvirke til forværring af astmasymptomer, men kan også være med til at udvikle astma hos ikke-astmatikere.4 Overvægt øger risikoen for atopisk eksem Svær overvægt kan forværre den underliggende defekte hudbarriere, man ser ved atopisk dermatitis ved at påvirke hudens barrierefunktion og føre til et øget transepidermalt vandtab samt tør hud.5Det er derfor interessant at undersøge denne sammenhæng. Vi har gennemført et systemisk studie for at belyse sammenhængen mellem overvægt og atopisk dermatits.6I alt havde 45 studier, med mere end 90.000 personer, undersøgt sammenhængen mellem overvægt og atopisk dermatitis. Studier, der beskæftigede sig med svær overvægt hos spædbørn/små børn (alder <2 år), fandt en positiv sammenhæng mellem overvægt i barndommen og udvikling af atopisk dermatitis tidligt i livet. Studier med børn/unge og studier med voksne viste derimod inkonsistente resultater. Flertallet af disse studier fandt dog en positiv sammenhæng. Uoverensstemmelserne skyldes, at nyere prospektive studier med en lægediagnose oftere fandt en positiv sammenhæng, mens det ikke var...