Forskelle i syn på svær overvægt – vigtige budskaber fra undersøgelsen: Awareness, Care, and Treatment In Obesity Management – International Observation (ACTION-IO)

Sigrid Bjerge Gribsholt | Apr 2020 | Almen praksis | Overvægt - FOKUS | Sygeplejersken |

Sigrid Bjerge Gribsholt
læge, ph.d.,
Diabetes og Hormonsygdomme,
Aarhus Universitetshospital,
Klinisk Epidemiologisk afd.,
Aarhus Universitet,
Steno Diabetes Center Aarhus,
Aarhus Universitetshospital

Læger og personer med overvægt ser forskelligt på overvægt og behandling af overvægt. Samlet set tyder studiet på, at vi som læger i højere grad kan åbne for diskussionen om overvægt, end det hidtil har været tilfældet. Både læger og personer med svær overvægt skal blive mere åbne om problemet. Det bør tages mere alvorligt, og overvægt bør betragtes som enhver anden sygdom, som man almindeligvis også taler med sin læge om. Så en mere åben tilgang til svær overvægt fra alle parter vil være det første skridt på vejen til at kunne bedre behandlingen af denne store folkesygdom. Ifølge WHO er antallet af svært overvægtige i verden ca. tredoblet siden 1975, ligesom Danmark forrige år satte rekord, da mere end halvdelen af befolkningen nu er overvægtig eller svært overvægtig (det vil sige har et body mass index på over 25 kg/m2).1,2  Flere internationale organisationer definerer nu svær overvægt (body mass index over 30 kg/m2) som en sygdom. Men hvordan ser læger og personer med svær overvægt i praksis på problemer i forhold til overvægt, og hvilke mulige barrierer bremser behandling af overvægt?  Her gennemgås et nyere studie, der har undersøgt både personer med svær overvægt og lægers holdning til problemet - nemlig studiet: ”Gaps to bridge: Misalignment between perception, reality and actions in obesity”.3 Undersøgelsen baseres på spørgeskemabesvarelser fra 14.502 personer med svær overvægt og 2785 læger fra 12 forskellige lande.  Er svær overvægt en sygdom? At svær overvægt er en sygdom mener langt størstedelen af både de personer, som har svær overvægt og de læger, som besvarede undersøgelsen. Det var henholdsvis 68% og 88% i de to grupper.  Vandene skilles ved spørgsmålet om ansvar; 81% af alle personerne med svær overvægt mener, at det er deres eget ansvar at tabe sig i vægt, mens kun 30% af lægerne...