Svær overvægt kræver forebyggelse og behandling

Per Nielsen | Apr 2020 | Almen praksis | Overvægt - FOKUS | Sygeplejersken |

Per Nielsen
fysisk træner
og ernæringsvejleder,
landsformand,
Landsforeningen for
Overvægtige/Adipositasforeningen

Vi står over for en kæmpe udfordring. Udover at være forbundet med alvorlige konsekvenser for det enkelte menneske, koster svær overvægt samfundet mange penge. Derfor opfordrer vi beslutningstagerne til at sørge for, at der bliver skabt grundlag for en ensartet landsdækkende strategi og behandling på området.  Desuden er det nødvendigt, at de professionelle i sundhedssektoren gør op med den udbredte og forældede holdning om, at behandlingen af problemer med vægt, vægtøgning og vægttab ene og alene handler om forholdet mellem energiindtag og energiforbrug. Der skal i langt højere grad lyttes til eksperter på området, der i dag ved, at behandling og forebyggelse skal være tværfaglig og mere systemisk, hvilket betyder, at også patienten i højere grad bør inddrages i behandlingen. Dette vil gøre en forskel både for den enkelte, men også for samfundsøkonomien. I sundhedsdebatten fylder svær overvægt meget, og ikke mindst fylder det meget hos det menneske, som har svær overvægt inde på livet eller følgesygdomme heraf.  Trods et større fokus på svær overvægt, flere tiltag iværksat, samt flere ressourcer afsat til forebyggelse og behandling, er det endnu ikke lykkedes at reducere problemets omfang.  Antallet af svært overvægtige i Danmark er igennem mange år steget, og i dag er således 16,8% af danskerne svært overvægtige1 mod 13,4% i 2010. Med svær overvægt øges også risikoen for at udvikle en række alvorlige følgesygdomme, der kan forringe livskvaliteten yderligere, og som kan påvirke både den svært overvægtige selv og dennes pårørende. Svær overvægt er associeret med en øget risiko for forskellige sygdomme, som blandt andet tæller type 2-diabetes, hypertension, dyslipidæmi, søvnapnø, nonalkoholisk fedtlever (NAFLD), arthritis urica2 og canser3 med flere. Personer med svær overvægt eller med eventuelle følgesygdomme har brug for, at svær overvægt ikke anses for kun at være et personligt ansvar. Hvis vi skal stoppe udviklingen kræver det, at de...