Farmakologisk behandling af svær overvægt

Jens Meldgaard Bruun | Apr 2020 | Almen praksis | Overvægt - FOKUS | Sygeplejersken |

Jens Meldgaard Bruun
klinisk professor,
overlæge, ph.d.,
Steno Diabetes Center Aarhus,
Aarhus Universitetshospital og
Aarhus Universitet

Aktuelt er der relativt få registrerede præparater til medicinsk behandling af svær overvægt og disse giver i gennemsnit et vægttab på maksimalt fem - otte kg efter et års behandling. Der pågår flere fase II- og fase III-studier, hvor blandt andet GLP-1 og andre kombinationspræparater indgår med henblik på at undersøge deres effekter på vægttab og vægt-vedligeholdelse hos personer med svær overvægt og følgesygdomme til svær overvægt. Vægttabene i disse studier har vist sig at være op til 15-16 kg efter et års behandling. Da flere af præparaterne er undersøgt op mod nogle af de eksisterende præparater, og i disse undersøgelser har vist sig mere effektive, kunne dette indikere, at der er ny og mere effektiv medicinsk behandling på vej til personer med svær overvægt. Antallet af personer med svær overvægt er stigende, og det er ikke blot en udfordring i Danmark, men også globalt, hvor den nyeste forskning har vist, at problemerne med svær overvægt synes at have overhalet undervægt som globalt sundhedsproblem. I Danmark er prævalensen af både overvægt og svær overvægt øget gennem de seneste 50 år. I dag skønnes det, at ca. 50% af hele den voksne befolkning har et BMI ≥25 kg/m2, og knap 17% har et BMI ≥30 kg/m2 - som altså opfylder kriterierne for svær overvægt. Selvom stigningen i antallet af personer med svær overvægt ser ud til at gå betydeligt langsommere, og at antallet endog har stabiliseret sig i nogle af landene i Europa, er der desværre endnu ingen lande, som overbevisende har formået at reducere antallet af personer med svær overvægt. Svær overvægt har alvorlige konsekvenser - både samfundsmæssigt og helbredsmæssigt for den enkelte patient. Dette viser sig i form af forringet livskvalitet og øget risiko for at udvikle blandt andet type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme, søvnapnø, non-alkoholisk fedtleversygdom samt specifikke cancersygdomme. Risikoen for at udvikle komplikationer til svær overvægt er især...